sâmbătă, mai 18, 2024

Contract de comodat locuință – ce înseamnă și riscuri

Ce înseamnă contract de comodat locuință?

Potrivit prevederilor art. 2144 Cod civil, comodatul este un contract prin care o parte remite unei alte părți un bun mobil sau un imobil în scopul folosirii acestuia cu titlu gratuit.

Un contract de comodat de locuință prevede situația în care două părți încheie un acord de voințe prin care prima parte acordă celei de-a doua dreptul de a folosi bunul pentru o anumită perioadă de timp. În situația în care un contract de comodat are ca obiect o locuință, partea ce beneficiază de acesta nu va trebui să acorde în schimb vreo contraprestație evaluabilă în bani. Totuși, aceasta este obligată să restituie imobilul după un interval de timp stabilit prin contract.

Părțile unui contract de comodat se numesc comodatar și comodant. Comodatarul este acea persoană care deține prerogativa folosinței, având obligația potrivit art. 2155 Cod Civil, de a restitui bunul la momentul împlinirii unui termen prevăzut în contract, ori în lipsa unei asemenea stipulații, la momentul realizării utilizării suficiente, potrivit convenției. Acesta are, totodată, obligația de a folosi bunul în limitele determinate în cuprinsul contractului, asigurând buna îngrijire și întreținere a acestuia, dând dovadă de prudență și diligență.

Totodată, printre responsabilitățile comodatarului se numără folosința bunului în scopul și condițiile stabilite la momentul încheierii contractului. Dacă acesta va alege să se folosească de bun cu un alt scop decât cel prestabilit sau dacă îl utilizează și după data limită stabilită, comodatarul va fi cel care va răspunde în caz de deteriorarea sau pieirea bunului. De altfel, dacă se va demonstra că bunul ar fi pierit sau s-ar fi deteriorat din pricina forței majore, comodatarul nu va fi obligat să răspundă pentru acestea.

Comodantul este acea parte care oferă prerogativa folosinței asupra unui bun pe o perioadă de timp. Acesta este proprietarul sau deținătorul legal al bunului ce va fi remis cu titlu gratuit pentru a fi utilizat de către comodatar în termenii și limitele contractului.

Ce conține un contract de comodat locuință?

Pentru ca un contract de comodat să fie încheiat în mod valabil, acesta va trebui să conțină datele de identificare a comodatarului, respectiv a comodantului, precizându-se numele și prenumele, detaliile cuprinse în actele de identitate, cât și adresele unde domiciliază aceștia.

De asemenea, în conținutul contractului se va stipula obiectul contractului. Așadar, în cadrul unui contract de comodat de locuință se va descrie respectiva proprietate, indicând caracteristicile relevante aspectului imobilului, cât și adresa corespunzătoare acestuia.

Durata contractului este un aspect important ce va trebui identificat în conținutul contractului. Părțile pot stipula încă din momentul încheierii contractului durata pentru care acesta va fi valabil, în funcție de preferințele și necesitățile acestora. De altfel, există posibilitatea în care durata contractului să fie nedeterminată, caz în care ar putea interveni anumite neînțelegeri între părți, cum ar fi neclaritatea înțelegerii termenilor de utilizare și restituire a bunului.

Totodată, în cuprinsul unui asemenea contract vor trebui descrise drepturile și obligațiile părților, având rolul de a determina în mod clar și concret care sunt responsabilitățile acestora, astfel vor fi evitate eventualele dispute ulterioare. În cazul determinării obligațiilor părților, contractul se va putea derula în mod fluent, reducându-se eventualele interpretări.

De asemenea, este necesar ca părțile să semneze respectivul contract, menționând și data momentului semnării.

Riscuri contract de comodat locuință

Un contract de comodat locuință poate prezenta atât avantaje, cât și dezavantaje. Caracterul gratuit al contractului este un principal avantaj în sarcina comodatarului, care se va putea bucura de folosința bunului, fără a fi obligat să plătească o compensație aferentă utilizării.

De asemenea, contractul de comodat de locuință prezintă o serie de riscuri ce pot fi determinate în sarcina ambelor părți. Un principal dezavantaj este limitarea prerogativelor comodatarului, acesta putându-se bucura doar de folosința bunului. Acesta nu are libertatea de a dispune de bun, în sensul vânzării imobilului.

Un risc semnificativ pentru comodant, cât și pentru comodatar poate fi reprezentat de încălcarea termenilor contractuali. Într-o asemenea ipoteză, comodatarul ar putea să nu își respecte obligațiile contractuale, existând riscul de a fi aduse anumite deteriorări nedorite asupra bunului ce face obiectul contractului. În acest sens, comodantul va putea solicita despăgubiri pentru bunul deteriorat sau care a fost întreținut necorespunzător.

Totodată, comodatarul nu va putea aduce modificări asupra bunului fără a informa comodantul și nici nu îl va putea utiliza în alte scopuri decât cele stipulate în contract.

De altfel, pentru a nu interveni diverse neînțelegeri, este important ca părțile să consulte atât dispozițiile stabilite în cuprinsul contractului cât și cele generale din Cod civil. Astfel, se vor putea elimina eventualele riscuri ce ar interveni pe parcursul derulării contractului și, totodată, se vor proteja interesele părților contractului.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare