sâmbătă, iunie 22, 2024

Impozit auto 2024

Cât este impozitul pe mașină în 2024?

Fiecare proprietar al unui autovehicul înmatriculat sau înregistrat în România trebuie să plătească un impozit anual aferent acestuia, pe întreaga durată a înmatriculării. Obligația de plată a impozitului asupra mijloacelor de transport este incidentă și în cazul autovehiculelor obținute prin contractarea unui leasing financiar, avansarea sumelor către bugetul local fiind realizată de locatar. 

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare stabilită prin hotărâre de consiliu local. Mai exact, cuantumul impozitului se stabilește anual la nivel zonal, astfel acesta diferă în funcție de aria geografică și poate varia la nivel de unitate administrativ-teritorială. 

Codul Fiscal, în cadrul art. 470 alin. (2) prevede un tabel general care enumeră tipurile de autovehicule raportat la capacitatea cilindrică și delimitarea din punct de vedere impozabil a acestora, în timp ce cuantumul impozitului auto datorat, precum am menționat anterior, se stabilește la nivel zonal. 

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
7 Autobuze, autocare, microbuze 24
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30
9 Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an

Calcul impozit auto 2024

În primul rând, pentru calcularea impozitului pe mijloacele de transport, trebuie identificată capacitatea cilindrică a autovehiculului, aceasta fiind regăsită în cartea de identitatea a autovehiculului, factura de achiziție sau un alt document similar.  Ulterior, fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta se va înmulți cu suma aferentă și stabilită prin hotărârea consiliului local. 

Când trebuie plătit impozitul auto?

Conform art. 472 alin. (1) din Codul Fiscal:„ Impozitul pe mijlocul de transport  se plătește anual, în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.”

Există și posibilitatea ca plata să se efectueze anticipat, pe întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, fiind în această situație acordată o bonificație de până la 10%. Acest beneficiul are rolul de a stimula persoanele la plata voluntară și la zi a impozitelor, cuantumul bonificației fiind stabilit prin hotărâre a consiliului local, iar la nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București. 

Impozit auto persoane juridice

Raportat la impozitul pentru mijloace de transport deținute de persoane juridice, menționăm că nu există reguli derogatorii în actuala legislație, astfel, cuantumul, modalitatea de calcul a impozitului și termenele de plată sunt identice cu cele aplicabile persoanelor fizice. 

Impozit auto pensionari

În conformitate cu art. 469 Cod Fiscal, anumite mijloace de transport nu generează obligație de plată de impozit, mai exact: 

 • Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor încadrate în nivel de handicap grav sau accentuat, cât și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe durata de timp în care au în îngrijire, supraveghere sau întreținere astfel de persoane. Beneficiul acestui tip de scutire se aplică doar pentru un singur mijloc de transport pe care îl va alege contribuabilul; 
 • Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor necăsătorite ale acestora; 
 • Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor la art. 1 şi art. 5 alin. (1) – (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora.

Beneficiul de scutire de la impozit pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea  persoanelor ce se încadrează în categoriile prezentate mai sus, se aplică doar pentru un singur mijloc de transport pe care îl va alege contribuabilul 

În plus, nu se datorează impozit pentru: 

 • navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 • mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 • autovehiculele acţionate electric;
 • autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

După cum se poate observa din prezentarea realizată mai sus, dispozițiile legale în vigoare în prezent, nu prevăd nicio scutire de impozit datorat pe mijloacele de transport în ceea ce privește pensionarii, astfel aceștia au obligația de plată a impozitului  pentru autovehicule, la bugetul de stat, potrivit regulilor generale. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare