sâmbătă, iunie 22, 2024

În cât timp se poate returna un produs cumpărat dintr-un magazin?

Relația dintre vânzătorul profesionist și cumpărător

În contextul unei economii de piață puternic dinamizate de activitatea comercială, se impun o serie de reglementări în vederea echilibrării disproporției de putere dintre operatorii economici și consumatori.

Potrivit art. 2 pct. 2. din OUG 34/2014 profesionistul este  “orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia” în timp ce consumatorul este orice persoană fizică/grup de persoane fizice care acționează în interes propriu (fără a urmări satisfacerea unui interes comercial, industrial, artizanal sau liberal).

Între cei doi actanți ai circuitului comercial există discrepanțe majore. Operatorul economic (vânzătorul profesionist) se află într-o poziție de superioritate care, pe de o parte, îi înlesnește funcția de control a pieței (avantaje economice, juridice, informaționale) iar, pe de altă parte, accentuează starea precară în care se regăsește consumatorul (persoana fizică lipsită de suita de mecanisme moderne de contractare, slab economic, juridic și informațional).

Din dorința de a combate acest fenomen, legiuitorul a adoptat norme legale care reglementează riguros raporturile dintre operatorul economic și consumator, pentru a înclina balanța în favoarea celui din urmă și pentru a configura un spațiu sigur și echitabil dedicat afacerilor în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană. Astfel, unul dintre beneficiile reprezentative și absolut necesare facilitate consumatorului este dreptul de a returna un produs cumpărat dintr-un spațiu comercial (magazin).

Legea de returnare a produselor din magazin – OUG 34/2014 ; OUG 140/2021

Pentru ca un consumator să beneficieze de dreptul său de a returna un produs achiziționat, respectiv de a se retrage dintr-un contract negociat într-un spațiu comercial (chiar și cumpărăturile la supermarket au juridic valoare de contract), acesta trebuie să fie informat cu privire la prerogativa sa. Obligația de informare cade în sarcina operatorului economic (vânzătorul), care e ținut să-l pună la curent pe client cu privire la aptitudinea sa de a returna produsul în termen de 14 zile de la cumpărare, fără explicații adiționale. Aceasta este perioada de reflecție. 

În cazul în care vânzătorul nu îl informează pe client în momentul în care acesta achiziționează (intră în posesia efectivă a produsului) perioada de returnare se majorează cu 12 luni de la momentul în care se împlinesc cele 14 zile. Dacă în decursul celor 12 luni profesionistul îi transmite consumatorului informațiile legate de retragerea din contract, perioada de restituire a produsului expiră în termen de 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Exercitarea efectivă a dreptului de returnare se face alături de o declarație clar formulată în acest sens, aparținând consumatorului. În lipsa unei atenționări scrise, actele materiale de restituire nu valorează juridic retragerea din contract. Declarația consumatorului nu trebuie să fie una standardizată, este suficient să rezulte în mod clar, neechivoc, dorința clientului de a returna bunul.

Obligațiile profesionistului în cazul unui retur:

 • Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului în termen de 14 zile de la data la care este informat despre decizia de a returna produsele achiziționate;
 • Sumele aferente se rambursează de către operatorul economic folosind aceleaşi modalităţi de plată pe care le-a folosit consumatorul pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată; 
 • Profesionistul poate amâna rambursarea sumei până la receptarea bunurilor/până când primește dovada din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesioni.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii:

 • Consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat opțiunea sa de a le returna;
 • Consumatorul plătește cheltuielile aferente returnării, în măsura în care vânzătorul nu își asumă în mod voluntar aceasta obligație. Consumatorul este scutit de plată și în eventualitatea în care vânzătorul nu l-a informat cu privire la obligația sa de a suporta costurile returnării;
 • Consumatorul este ținut responsabil dacă diminuează valoarea bunurilor prin exploatarea sau utilizarea acestora.

Produse care nu se pot returna

 • Produsele al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • Produsele personalizate;
 • Produse perisabile, susceptibile de a expira;
 • Produse sigilate care au fost desigilate de consumator și care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății și a igienei;
 • Băuturile alcoolice a căror preț a fost negociat la momentul încheierii vânzării și care fluctuează odată cu schimbările de pe piață, astfel că vânzătorul nu are control asupra stabilirii valorii acestuia. 

Returnarea produselor defecte

În situația în care consumatorului i-a fost furnizat un bun defect, care nu corespunde prezentării și funcționalității specifice, astfel cum au fost prezentate și agreate de părți  la momentul vânzării, consumatorul beneficiază de o garanție legală de 2 ani. 

În termenul de garanție, consumatorul are dreptul de a beneficia de:

 • aducerea în conformitate a bunurilor (reparaţie/ înlocuire);
 • o reducere a preţului proporţională cu diminuarea valorii bunurilor defecte primite de consumator, în comparaţie cu valoarea pe care bunurile ar fi avut-o  dacă ar fi fost conforme; 
 • încetarea contractului (totală sau parțială – în raport numai cu o parte dintre bunuri) și repunerea părților în situația anterioară. 

Potrivit art. 2 pct. 12 din OUG 140/2021,” Garanția comercială este un angajament din partea garantului ( vânzătorului) faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate.”

Certificatul de garanţie comercială conţine următoarele elemente:

 • O declarație neechivocă care atestă că vânzătorul se obligă să ia măsuri corective în caz de neconformitate a bunurilor, fără perceperea unor taxe, măsurile aferente nefiind afectate de garanția comercială;
 • Numele şi adresa garantului (vânzătorului);
 • Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obţine garanţia comercială;
 • Indicarea bunurilor cărora li se aplică garanţia comercială;
 • Condiţiile în care se aplică garanţia comercială.

În cât timp se poate returna un produs cumpărat dintr-un magazin?

Consumatorul are un termen de 14 zile de la momentul achiziționării produsului în care poate returna bunul fără să datoreze explicații vânzătorului cu privire la motivele care au condus la această decizie. Dacă n-a fost înștiințat cu privire la dreptul său de a se retrage din contract, perioada de 14 zile se va majora cu 12 luni. Exercitarea prerogativei se face îmbinând acte de executare (returnarea efectivă) cu o declarație scrisă care servește drept probă.

Dacă produsul nu este conform (are un defect),  în funcție de alegerea pentru care a optat la momentul încheierii vânzării, (garanție comercială sau nu), consumatorul va beneficia de 2 ani (garanție legală), timp în care poate solicita înlocuirea/repararea bunului, reducerea prețului sau încetarea contractului. În eventualitatea în care clientul beneficiază de o garanție comercială, se va bucura în egală măsură și de o garanție legală, care există automat ca efect al legii, cât și de  o perioadă de timp adițională negociată cu profesionistul. 

La determinarea termenului de 14 zile, nu se iau în calcul prima și ultima zi a termenului. Zilele de sărbători legale, duminicile și sâmbetele sunt incluse în cele 14 zile. Cu toate acestea,acă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

Termenul de 2 ani se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare