luni, iunie 17, 2024

SRL fără angajați 2024

Societatea cu răspundere limitată, abreviată SRL, este una dintre cele mai comune forme de asociere, ce prezintă numeroase avantaje. Printre acestea se numără: modul rapid și ușor de înființare, numărul maxim de 50 de asociați și fondatori, înlăturarea cerinței valorii minime a capitalului social de 200 de lei la constituirea societății și înlocuirea acesteia cu valoarea de 1 leu.

Taxe SRL fără angajați 2024

În momentul înființării unui SRL, în general există o serie de taxe și impozite pe care societatea comercială este obligată să le plătească, raportat la situația efectivă a societății și la legislația în vigoare: impozit pe profit sau impozit pe venit, impozit pe dividende, contribuții salariale sau TVA.

Totuși, în situația particulară în care este vorba de un SRL fără angajați, taxele și impozitele datorate pot face parte din următoarele categorii:

  • impozit pe profit;
  • impozit pe dividende;
  • TVA.

Impozit SRL fără angajați

Impozit pe profit

În prezent, în anul 2024 regimurile de impozitare pentru societăți sunt de două feluri: impozit pe profit și impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Încadrarea în categoria microîntreprinderilor presupune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții, așa cum prevede Codul fiscal la art. 47, una dintre acestea fiind ca societatea să aibă cel puțin un salariat.

Raportat la situația particulară a SRL-ului fără angajați, nu este îndeplinită una dintre condițiile legale pentru aplicarea impozitului pe venit al microîntreprinderilor (condiția existenței unui angajat cu normă întreagă sau a unui administrator cu contract de mandat, cu contribuții salariale plătite la salariul minim brut). 

Prin urmare, acestui tip de SRL i se va aplica impozitul pe profit, cu cota de impozitare de 16%.  Primul pas pentru calcularea acestui impozit este stabilirea rezultatului fiscal:

Venituri totale + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile – Cheltuieli totale – Deduceri fiscale. 

În condițiile în care acest rezultat este pozitiv, se va aplica cota de 16%: Impozit pe profit= 16% x Rezultat fiscal. 

 În cazul SRL-ului fără angajați sunt incidente prevederile din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung prevede, astfel:  „Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 Cod fiscal sau ca urmare a exercitării opţiunii comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.”

De asemenea, în situația în care microîntreprinderea nu mai îndeplinește condiția referitoare la numărul de angajați pe parcursul unui an financiar, trecerea la impozitul pe profit va avea loc din primul trimestru în care numărul minim de 1 angajat nu mai este atins.

Cu toate acestea, art. 48(31) și art. 52(3) din Codul Fiscal prevăd excepții de la această regulă. Astfel, pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția numărului minim de un angajat al microîntreprinderilor se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Totodată, în cazul în care raportul de muncă al angajatului este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.

Impozit pe dividende

Indiferent de regimul de impozitare aplicabil (pe venit sau pe profit), legislația fiscală reglementează și impozitul de dividende, care se plătește la ANAF pentru dividendele ce sunt repartizate asociaților SRL-ului. Noile modificări legislative nu schimbă cota de impozitare, care rămâne în valoare de 8% și se aplică sumelor plătite ca dividende. Impozitul pe dividende se declară și se reține la sursă de către SRL.

Taxa pe valoare adăugată

Taxa pe valoare adăugată (TVA) este un impozit indirect pe care îl suportă consumatorul final și este incident în cadrul activităților economice de realizare a unui produs sau de prestare a unui serviciu, cota standard de TVA fiind în continuare de 19%. 

Această taxă se va aplica SRL-ului în condițiile în care este înregistrată în scopuri de TVA. Conform Art. 310 din Codul Fiscal, în cazul în care cifra anuală de afaceri este mai mică de plafonul de 88.500 euro, rotunjit la 300.000 lei, se poate aplica regimul special de scutire de taxă pe valoare adăugată. 

Totodată, cu privire la anumite categorii de activități economice, se aplică cote reduse de TVA, precum cota de 9% și cota de 5%. Prima cotă este incidentă în cazul livrării de medicamente pentru uz uman și veterinar, livrarea de alimente și băuturi destinate consumului animal și uman, inclusiv a ingredientelor utilizate în prepararea alimentelor, serviciile de catering și restaurant cu excepția unor băuturi alcoolice sau produse care conțin zahăr, distribuirea de apă potabilă sau pentru irigații, livrarea de îngrășăminte și pesticide, cazarea în sistem hotelier, livrarea de locuințe, în anumite condiții, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, precum și în cazul serviciilor constând în permiterea accesului bâlciuri, parcuri de distracție sau recreative, cinematografe și evenimente culturale sau la evenimente sportive.

În categoria în care se aplică cota de 5% se regăsesc printre altele și operațiuni ce presupun livrarea de cărți, reviste, ziare, manuale școlare, cu excepția celor destinate publicității și servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, energia termică destinată populației, livrarea de lemne de foc sau livrarea de energie termică, în anumite condiții. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare