vineri, iunie 14, 2024

Concediu medical îngrijire copil

Condiții acordare concediu medical îngrijire copil

Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav este reglementat prin OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, respectiv în cadrul art. 26-30 ale acestei reglementări.

Astfel, raportat la dispozițiile legale menționate supra, persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului handicap, pentru afecţiunile intercurente (cu alte afecțiuni pe lângă handicap), respectiv în cazul copilului cu afecțiuni grave, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

De indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav beneficiază, opțional, unul dintre părinți în contextul în care îndeplinește condițiile referitoare la stagiul de asigurare. În orice caz, indemnizaţiile  se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate și se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz. În cazul copiilor cu afecțiuni grave, indemnizaţiile se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor este de 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni din cele 12 luni anterioare luării concediului. De drepturile antemenționate beneficiază și asiguratul care în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore sau i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de OUG 158/2005 pentru acordarea acestora.

În egală măsură, persoanele îndreptățite beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav și în cazul în care însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

Acest tip de concediu se acordă pe bază de certificat de concediu medical eliberat de medicul competent potrivit legii. Dacă discutăm de concediu medical pentru însoțirea copilului în alte țări pentru tratament, certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate.

În acest caz, certificatele medicale se eliberează până la duratele maxime prevăzute de OUG 158/2005, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor care au călătorit în alte țări pentru tratament.

Certificatele de concediu medical antereferite pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale acestora sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.

Așadar, pentru ca o persoană să beneficieze de concediu medical pentru îngrijire copil bolnav trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Cu privire la solicitant:
  • să aibă calitatea de părinte/tutore a copilului bolnav, respectiv calitatea de persoană căreia i s-a încredințat în vederea adopției/în plasamant un copil bolnav sau să însoțească copilul la tratament în alt stat;
  • să aibă calitatea de asigurat;
  • să fi îndeplinit stagiul minim de asigurare;
  1. Cu privire la copilul pentru a cărui îngrijire se solicită concediul:
  • copilul în cauză să aibă vârsta de până în 12 ani, respectiv 18 ani în cazul celor cu handicap sau afecțiuni grave;
  • pentru acesta să fi fost eliberat un certificat medical de către medicul competent potrivit legii;

 Cât zile de concediu medical se pot primi pentru îngrijire copil bolnav?

Raportat la durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din OUG 158/2005, acest concediu se poate acorda pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale.

În aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcţie de evoluţia bolii și, prin urmare, aceasta poate fi mai lungă. În egală măsură, în cazul copiilor cu afecțiuni grave, durata de acordare a concediului este stabilită de medicul specialist.

Astfel, deși ca regulă, durata maximă a concediului pentru îngrijire copil bolnav este cel mult 45 de zile pe an pentru un copil, în cazurile expres prevăzute de lege, această durată poate fi depășită, în funcție de boală și de evoluția acesteia.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare