sâmbătă, iunie 22, 2024

Angajatorul este obligat să plătească concediul medical?

Cine plătește concediu medical?

Concediul medical este reglementat sub denumirea de concediu pentru incapacitate temporară de muncă de dispozițiile OUG 158/2005 publicată în M.Of. 1074 din 28.11.2005. 

Conform dispozițiilor legale antemenționate, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

  • realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • realizează în România venituri, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
  • îndeplinesc stagiul minim de asigurare necesar de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;
  • prezintă adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.

Pe durata concediului medical, persoanele îndreptățite la acesta beneficiază de o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. 

Angajatorul este obligat să plătească concediul medical?

Astfel, angajatorul este obligat să plătească indemnizația aferentă concediului medical, însă numai din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă. Din ziua următoare celor suportate de angajator şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia, indemnizația se plătește lunar din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

În egală măsură, plata indemnizației se suportă din bugetul FNUASS și în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2) din OUG 158/2005, respectiv în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, din prima zi de incapacitate temporară de muncă.

Cât se plătește concediu medical? Cum se calculează concediul medical?

În principiu, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină în funcție de media veniturilor brute obținute de beneficiar timp de 6 luni din ultimele 12 luni anterioare luării concediului și se acordă în cuantum de 75% din baza de calcul astfel obținută. 

Prin excepție, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG 158/2005, atunci când incapacitatea de muncă este determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, de bolile infectocontagioase din grupa A, de urgenţe medico-chirurgicale, precum şi de unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare,.

Raportat la durata pentru care se plătește indemnizația, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din OUG 158/2005, durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Însă, în situațiile expres prevăzute de lege, indemnizația poate fi acordată pe o perioadă mai lungă.

Comentarii

  1. Bună seara.Am trecut prin așa ceva,adică… Am lucrat la un chioșc de pâine cu patiserie în Brașov, Cartier Stupini. Am fost bolnavă deranjată la stomac până la dezinterie și datorită faptului că angajatorul nu a vrut să îmi dea adeverință de
    salariat pentru medicul de familie, ca eu să îmi pot lua concediu medical
    am fost nevoită să lucrez așa. Menționez faptul că nici măcar nu aveam wc. în chioșc, trebuia să fug pănă la un Peco la circa 200m. Am fost mușcată de căine maidanez de mână pe data de 31 decembrie 2023 la fel nu am fost înțeleasă și a trebuit să lucrez așa cu mâna umflată și infectată, am avut de făcut 7 vaccinuri. Întreb doar așa, ce merită acești patronași? Vă mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare