sâmbătă, iunie 22, 2024

Cât costă o zi de concediu la minim pe economie?

Ce este salariul minim?

Codul Muncii definește salariul ca reprezentând contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Astfel, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, la stabilirea şi la acordarea căruia este interzisă orice discriminare pe criterii de:

  • sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

Salariul cuprinde:

  • salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Raportat la noțiunea de salariu minim, potrivit Codului Muncii, salariul minim reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, și se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. 

În egală măsură, prin hotarare a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore pe zi, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Cu alte cuvinte, salariul minim este valoarea minimă a remunerației pe care angajatorul este obligat de către stat să o ofere salariaților pentru munca prestată într-un anumit interval de timp. 

Astfel, angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, acesta neavând posibilitatea de a negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la locul de muncă, în timpul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia cazului în care acesta se află în grevă.

Cât este salariul minim pe economie?

Salariul minim pe economie este alcătuit din:

  • Salariul brut – constând în suma totală prevăzută în contractul individual de muncă încheiat de către salariat cu angajatorul, înainte de scăderea taxelor și impozitelor prevăzute de lege; 
  • Salariul net – reprezentând valoarea câștigului bănesc pe care îl primește salariatul „în mână”, după ce au fost reținute impozitele și obligațiile pe care le are cetățeanul față de stat.

În România, conform Hotărârii de Guvern nr. 900 din data de 28 septembrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este în cuantum de 3.300 de lei, fără sporuri, indemnizații sau alte adaosuri. Astfel, valoarea netă a salariului este de 2.079 de lei. Mai exact, o persoană, cu un program normal de lucru de aproximativ 165 de ore pe lună câștigă în medie 19,960 de lei pe oră. 

Însă pot exista și excepții astfel încât pentru unele domenii de activitate salariul minim brut pe țară să depășească cuantumul de 3.300 lei stabilit la nivel național. 

Astfel, conform Hotărârii Guvernului publicată în Monitorul Oficial nr. 991 din 1 noiembrie 2023, din data de 1 noiembrie 2023, pentru sectorul construcțiilor, salariul minim brut va fi de 4.582 de lei, iar în domeniul agricol și în industria alimentară salariul minim brut va fi în cuantum de 3.436 de lei.

Cât costă o zi de concediu la minim pe economie?

În conformitate cu dispozițiile prevăzute de legislația în vigoare, pe durata concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu. Potrivit dispozițiilor art. 150 alin. (1) din Codul Muncii, cuantumul indemnizației de concediu de odihnă nu poate fi mai mic decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul (care se determină prin împărțirea veniturilor realizate la numărul de zile în care a fost prestată munca), multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Cu titlu de exemplu, în ipoteza salariului minim brut pe economie, media veniturilor pe o perioadă de 3 luni (ultimele anterioare celei în care se ia concediul) ar fi de 9.900 de lei, iar dacă luăm în considerare că în principiu într-o perioadă de 3 luni o persoană lucrează 61 de zile, media zilnică a drepturilor salariale se calculează astfel: 

  • 9.900 lei : 61 zile  =  162, 29 lei/zi.

Astfel, în situația de mai sus, un salariat care are salariul minim pe economie va beneficia de o indemnizație în cuantum brut de 162,24 lei pentru fiecare zi de concediu de odihnă, cuantum din care se rețin sumele aferente contribuțiilor sociale, respectiv impozitului pe venit. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare