marți, iunie 25, 2024

Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie?

Modalitatea de acordarea a concediilor medicale, respectiv numărul maxim de zile pentru care acestea pot fi acordate de fiecare medic în parte, respectiv pentru fiecare tip de afecțiune sunt stabilite de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și de Normele de aplicarea ale acesteia.

Astfel, raportat la dispozițiile legale antemenționate, asiguraţii beneficiază de concedii şi de indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant care este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate.

În vederea acordării concediilor medicale, medicii au obligaţia întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, care va cuprinde cel puţin indicaţiile terapeutice şi igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligaţia să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 

Prin excepție, pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru unele boli speciale şi pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare, inclusiv pentru perioada de recuperare, pentru urgenţele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, medicul curant nu are obligația întocmirii unui plan de evoluție a bolii.

De asemenea, concediile medicale se acordă pe episoade de boală, iar pentru fiecare episod, în vederea urmăririi evoluţiei bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă a persoanei asigurate, se acordă în cel puţin două etape.

Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie?

Raportat la numărul maxim de zile de concediu medical care poate fi acordat de medicul de familie, potrivit Normelor de aplicare a OUG 158/2005, medicul de familie poate acorda concediu medical pentru cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice. 

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat nu poate să fie mai mare de 28 de zile calendaristice într-un an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire

După depășirea duratei de 28 de zile, eliberarea certificatelor de concediu medical se va putea efectua numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare.

Excepție de la regula antemenționată, se face în cazul:

  • urgențelor medico-chirurgicale, pentru care concediul medical se acordă într-o singură etapă, pentru o durată maximă de 5 zile, care poate fi prelungită în cazul în care incapacitatea de muncă se menține, de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, însă nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06).;
  • persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării care beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.

În cazul concediului medical pentru durata internării acordat la ieșirea din spital, dacă după expirarea acestuia, starea sănătăţii persoanei asigurate nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune.

 În ipoteza menţinerii incapacităţii temporare de muncă peste această durată, medicul de familie va trimite persoana asigurată la medicul din ambulatoriul de specialitate, care poate acorda concediul medical cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din OUG 158/2005. 

 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare