marți, iunie 25, 2024

Concediu creștere copil 2024

 Lege concediu creștere copil

Cadrul legal în ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului este reprezentat de OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din reglementarea amintită: „persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.”

Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, dacă la momentul solicitării îndeplineşte cumulativ, următoarele condiții:

 • este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
 • a realizat în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului,  timp de cel puţin 12 luni venituri supuse impozitului pe venit.

În egală măsură, pentru a beneficia de concediu pentru creşterea copilului, persoanele îndreptățite au obligaţia să anunţe angajatorul, cu cel puţin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creşterea copilului, de intenţia de a-şi exercita dreptul la concediu creştere copil prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creşterea copilului.

În contextul în care în cererea înaintată angajatorului nu se precizează perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a unui concedi creştere copil, potrivit legii.

De concediu creștere copil și de indemnizaţia lunară aferentă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, oricare dintre persoanele cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au adoptat copilul, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

În contextul în care ambii părinţi îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului, acesta se acordă astfel încât:

 • cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept;
 • în situaţia în care părintele care nu a solicitat inițial concediu nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului pentru cel puţin 2 luni, deşi îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, nu poate beneficia de dreptul la concediu.

De aceleași drepturi beneficiază şi una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi.

În situația în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediu creștere copil şi de indemnizaţia lunară aferentă, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de OUG 111/2010 după cum urmează:

 • de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.

Dreptul la concediu creștere copil, respectiv la indemnizaţie încetează începând cu ziua următoare celei în care:

 • copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • a avut loc decesul copilului;
 • au trecut 3 luni de la data expirării certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus în această perioadă.

Cum se calculează concediul de creștere copil?

Astfel cum am menționat în paragraful anterior, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, au dreptul la concediu creștere copil până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități. În toată această perioadă se acordă o indemnizație pentru creștere copil

Cuantumul indemnizației de care beneficiază persoanele îndreptățite pe perioada concediului pentru creșterea copilului se calculează în funcție de media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii, încredințării în vederea adopției, respectiv adopției copilului. 

Astfel, indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. 

Raportat la cuantumul indemnizației, legea instituie un plafon minimal, respectiv un plafon maximal. Așadar, cuantumul indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută la art. 33 ^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul indemnizaţiei lunare astfel stabilite se majorează cu 50% din indemnizaţia cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Întoarcerea la muncă după concediu creștere copil

Pe durata concediului pentru creșterea copilului, contractul individual de muncă se suspendă, astfel, că legea nu permite angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în această perioadă. Excepție de la această regulă face ipoteza concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului. 

Referitor la întoarcerea la muncă după încetarea concediului de creștere a copilului, persoana care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională, este obligată să își anunțe angajatorul în scris, cu minim 30 de zile înainte, în legătură cu intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

În situația revenirii la locul de muncă avut anterior concediului, persoana în cauză beneficiază de toate drepturile în legătură cu locul de muncă dobândite la data aprobării concediului pentru creşterea copilului sau care erau în curs de dobândire la data la care a început concediul, respectiv de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul, neputând fi supusă unor condiții care îi sunt mai puţin favorabile.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare