luni, iunie 17, 2024

Concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Ce înseamnă concediu medical urgențe medico-chirurgicale?

Concediu medical urgențe medico-chirurgicale reprezintă o categorie a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă.

Condiții acordare concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Raportat la dispozițiile OUG 158/2005 care constituie cadrul legal în materie de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, ca regulă, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate,  trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile generale prevăzute de art. 1 din ordonanță, cumulativ, și următoarele condiţii: 

  • să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar;
  • să prezinte adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.

Prin excepţie, persoanele îndreptățite beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără prezentarea adeverinţei, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare, al bolilor infectocontagioase din grupa A. 

De asemenea, conform dispozițiilor art. 9 din OUG 158/2005 concediul medical pentru urgențe medico-chirurgicale, nu este condiționat în mod imperativ de efectuarea stagiului minim de cotizare de 6 luni din ultimele 12 anterioare luării concediului. 

Cu alte cuvinte, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, și fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare.

O altă condiție pentru acordarea concediului medical, și implicit a celui pentru urgențe medico-chirurgicale este obținerea unui certificat medical eliberat de medicul competent potrivit legii. 

Referitor la eliberarea certificatului de concediu medical, spre deosebire de cazul celorlalte situații care pot determina solicitarea concediului medical, în care medicul emitent al certificatului trebuie să întocmească un plan de evoluție a bolii în funcție de care se acordă concediul, în cazul urgențelor medico-chirurgicale legea nu impune o astfel de condiție. 

În caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice (pe baza codului de indemnizație de urgență-06), de către medicul care a asistat urgenţa după caz, respectiv: 

  • medicul de familie;
  • medicul din ambulatoriul de specialitate;
  • medicul de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă.

Însă, dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06).

Calcul concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Ca și în cazul celorlate tipuri de concedii medicale, și în cazul concediului medical pentru urgențe medico-chirurgicale, la stabilirea cuantumului indemnizației aferente, se iau în calcul, ca regulă, veniturile obținute de persoana îndreptățită în ultimele 6 luni din cele 12 anterioare lunii în care se acordă concediu medical urgențe medico-chirurgicale. 

Raportat la baza de calcul utilizată la calcularea cuantumului indemnizației, legea instituie un plafon maximal de 12 salarii minime brute pe țară.

În egală măsură, se ține cont de codul de indemnizație stabilit pentru fiecare problemă medicală. Astfel, cum am menționat în paragraful anterior, concediul medical pentru urgențe medicale se încadrează în codul – 06 de indemnizație de urgență. 

Pentru acest cod, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă determinată de urgențe medico-chirurgicale, se acordă în procent de 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii, în conformitate cu dispozițiile art. 17 din OUG 158/2005. 

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. 

De asemenea, la stabilirea numărului de zile în care indemnizația urmează a fi plătită se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Află ce se întâmplă dacă depășești 90 zile concediu medical.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare