sâmbătă, iunie 22, 2024

Cum se plătesc orele suplimentare?

Ce sunt orele suplimentare?

Conform art. 120 din Codul Muncii, munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară. În ceea ce privește conținutul noțiunii de program de muncă, acesta constă, potrivit art. 112 din Codul Muncii, într-o durată de 8 ore pe zi și, respectiv de 40 de ore pe săptămână pentru salariații ce au fost angajați cu normă întreagă. 

Totuși, acest interval poate varia în funcție de domeniul în care o persoană activează și, totodată, de vârsta pe care o are. În acest sens, durata orelor de muncă pentru tinerii cu vârsta de până la 18 ani este de 6 ore pe zi și, respectiv, 30 de ore pe săptămână. Totodată, pentru anumite sectoare de activitate, se poate stabili, fie prin negociere, fie prin acte specifice, un timp al programului de muncă mai mare sau mai mic de 8 ore.

Cu toate acestea, art. 114 din Codul Muncii specifică faptul că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Concomitent, art. 115 alin. (2) din același act normativ prevede că pentru contractele de muncă pentru care a fost stabilit un program de muncă de 12 ore, este obligatoriu ca acest interval să fie precedat de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Orele suplimentare se plătesc dublu? Cum se plătesc orele suplimentare?

În ceea ce privește modalitatea de recompensare a orelor suplimentare de muncă, există 2 posibilități, și anume:

-prin ore libere plătite;

-prin adăugarea unui spor la salariul primit de către cel care efectuează ore suplimentare.

Astfel, potrivit art. 122 din Codul Muncii, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

În continuare, art. 123 din Codul Muncii prevede că în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 90 de zile menționat anterior, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Acordarea acestui spor urmează a fi stabilit prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Cu toate acestea, este esențial ca atât angajatorul, cât și angajatul să se asigure că sunt respectate limitele prevăzută la art. 114-115, în ceea ce privește numărul de ore lucrate suplimentar, deoarece, în caz contrar, aceștia vor răspunde pentru săvârșirea unei contravenții. În acest sens, art. 260 alin. (1) lit. i) prevede că nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară va fi sancționată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

Codul Muncii – ore suplimentare weekend

Potrivit art. 137 din Codul Muncii, repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

Cu toate acestea, există anumite situații în care repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, de exemplu în situația în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii. În acest caz, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Totodată, pot exista anumite circumstanțe de excepție în care zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice. În această situație, angajații au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2), care urmează a fi stabilit prin negociere și a cărui valoare nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază. Cu alte cuvinte, valoarea acestora nu poate fi mai mică de 150% din salariul de bază.

Mai mult decât atât, conform art. 138 din Codul Muncii, poate apărea necesitatea realizării unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii. În asemenea cazuri, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări, urmând ca salariații să aibă dreptul la o dublă compensație, a cărei valoare, de asemenea, nu poate fi mai mică de 150% din salariul de bază.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare