sâmbătă, iunie 22, 2024

Demisia cu preaviz

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă. În conformitate cu dispozițiile Codului Muncii în materie, salariații pot să își depună demisia ca regulă cu preaviz, însă în cazurile în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, salariatul are posibilitatea de a demisiona și fără preaviz.

Ce înseamnă preaviz?

Preavizul reprezintă o anumită perioadă de timp, stabilită prin acordul angajatorului și al salariatului în contractul individual de muncă sau prin contractele colective de muncă, în limitele impuse de lege, perioadă care trebuie respectată de salariat atunci când dorește ca raporturile contractuale să înceteze unilateral, prin demisie.

Cu alte cuvinte, pentru a putea demisiona în mod legal și valabil, salariatul trebuie să notifice angajatorul despre intenția sa, cu un anumit număr de zile înainte, stabilit la încheierea contractului individual de muncă, prin acordul părților.

Astfel, perioada de timp cuprinsă între notificare scrisă a angajatorului și încetarea contractului individual de muncă, reprezintă termen de preaviz.

Perioadă preaviz

În conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (4) din Codul Muncii, termenul de preaviz se stabilește de către părţi în contractul individual de muncă sau, după caz,  în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de:

  • 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie;
  • 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

Termenele maximale de preaviz stipulate de art. 81 alin. (4) din Codul Muncii au caracter imperativ, ceea ce înseamnă că părțile pot negocia doar cu privire la stabilirea unei durate mai mici.

Data de la care începe să curgă termenul de preaviz este data notificării de către salariat a încetării contractului individual de muncă, însă în calculul termenului de preaviz nu intră ziua comunicării demisiei către angajator.

Pe durata termenului de preaviz contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele, astfel încât, în cazul în care salariatul nu respectă obligațiile care decurg din contractul individual de muncă, acesta va putea fi sancționat disciplinar, inclusiv cu concedierea.

În principiu, în cazul demisiei salariatului, contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz, iar în ipoteza în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat în mod corespunzător. 

Demisia cu preaviz Codul Muncii

În Codul Muncii, demisia cu preaviz este reglementată de dispozițiile art. 81 alin (1), conform căruia: „Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.”

În contextul în care salariatul îi comunică angajatorului printr-o notificare scrisă încetarea contractului individual de muncă, acesta este obligat să înregistreze demisia salariatului, fără ca legea să impună condiția acceptării acesteia de către angajator.

În ipoteza în care angajatorul refuză să înregistreze demisia, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

Ca regulă, demisia comunicată angajatorului este irevocabilă. Prin excepție, demisia poate fi revocată în mod expres cu acordul angajatorului înaintea expirării termenului de preaviz sau în mod tacit, prin continuarea activităţii după expirarea acestui termen.

Deși, în principiu, salariatul are obligația de respectare a termenului de preaviz stabilit prin acordul părților, angajatorul poate renunța total sau parțial la beneficiul termenului, acesta fiind stipulat în interesul lui.

În egală măsură, salariatul poate să își dea demisia fără respectarea termenului de preaviz atunci când angajatorul nu își respectă obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (8) din Codul Muncii.

Demisia cu preaviz model

Demisia reprezintă manifestarea unilaterală de voință a salariatului în sensul încetării contractului individual de muncă.

Din perspectiva formei, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (1) din Codul muncii, demisia trebuie să îmbrace forma scrisă ad validitatem, salariatul având obligația de a o comunica angajatorului, care are la rândul lui obligația de a o înregistra.

Raportat la conținutul acesteia, potrivit art. 81 alin. (3) din Codul Muncii, salariatul are dreptul de a nu motiva demisia, astfel încât aceasta poate sau nu să cuprindă motivele care au determinat salariatul să ia decizia încetării unilaterale a contractului individual de muncă, legea neinstituind o obligație în acest sens.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare