luni, iunie 17, 2024

Diurnă externă 2024

Începând cu luna mai a anului 2022, dispozițiile referitoare la diurnă sunt reglementate de Legea nr. 72/2022, completată cu reglementările HG nr. 518/1995, incidente în situația diurnei externe.

Ce este diurna externă?

Noțiunea de diurna se referă, cu titlu general, la o indemnizație asigurată salariaților, cu scopul de a-și recupera diverse cheltuieli suplimentare survenite pe parcursul anumitor deplasări presupuse de atribuțiile de serviciu – necesități uzuale, cazare, transport, masă, fie că aceste deplasări au loc în țară sau în străinătate. Prin urmare, diurna externă este incidentă în ipoteza unei delegații internaționale, urmând, de asemenea, numeroase proceduri de decontare, stabilite prin norme legale specifice, care variază în funcție de țara de destinație și de acordurile internaționale. Beneficiarii acestei compensații sunt angajații firmei, respectiv administratorii, care urmează să prezinte o documentație subsecventă delegării, constând în:
– facturi referitoare la cazare;
– înscrisuri privind modalitățile de transport, costuri de drum- taxe de autostrăzi, parcări, după caz permis de îmbarcare;

– dovada altor cheltuieli curente ocazionate de deplasarea în scop de serviciu.
 

Condiții diurnă externă 2024

Pentru a fi eligibilă de decontare, diurna externă trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, imperativă fiind compatibilitatea deplasării internaționale cu un interes de serviciu. Mai apoi, pentru a fi justificată, este nevoie de acte doveditoare, precum un ordin de deplasare emis de către angajator. 

De asemeneat, perioada determinată a deplasării influențează în mod substanțial cuantumul indemnizației de diurnă. Preliminar, indicăm faptul că în scopul decontării, perioada de deplasare se calculează într-un mod distinct, în funcție de mijlocul de transport folosit:
– orele decolării și aterizării avionului;
– traversarea punctelor de frontieră, cu diferite mijloace auto.

Prin urmare, în cazul în care prin această modalitate sunt însumate până la 12 ore, diurna se acordă în procentaj de 50%. Odată depășit acest prag, compensația va fi una integrală.

Prin HG nr. 518/1995 se stabilesc diferite misiuni internaționale calificate pentru acordarea diurnei externe:
– vizite oficiale cu scopul negocierilor, consultărilor, încheierii convențiilor;
– târguri și expoziții, studiul pieței;
– stagii de practică și specializare;
– însoțirea loturilor naționale la diferite olimpiade;
– participări la congrese în interesul activității unității;
– acordarea premiilor pentru realizări în domeniu.
Prin urmare, în măsura în care se încadrează în sarcinile anterior menționate, activitățile unui angajat sunt susceptibile de acordarea diurnei.

Când se acordă diurna?

Salariatul poate dispune de această indemnizație în avans sau îi poate fi decontată ulterior întoarcerii sale, prin prezentarea unor dovezi: bonuri, chitanțe, facturi.
În ipoteza acordării diurnei anterior deplasării, beneficiarul va prezenta cumulul cheltuielilor în momentul reîntoarcerii în țară. Dacă se depășește bugetul acordat, dovedindu-se și o nevoie derivată din atribuțiile sale de serviciu, angajatului îi va fi restituit surplusul achitat din veniturile sale personale. Totodată, sumele folosite în scopuri incompatibile – motive personale, penalități, amenzi, fără respectarea obligațiilor impuse, se recuperează de către angajator.

În caz contrar, dacă fondurile oferite nu sunt epuizate, valoarea rămasă trebuie restituită unității emitente.


Valoare diurnă externă 2024 

Există două limite aplicabile pentru stabilirea sumei. Până la valorile respective, diurna este considerată un venit neimpozabil, pentru care nu se aplică contribuții sociale (CAS și CASS). În primul rând, plafonul maxim deductibil pe zi îl constituie suma de 2,5 ori nivelul minim legal stabilit pentru fiecare țară în parte prin HG nr. 518/1995. De exemplu, pentru o deplasare în Franța, legislația prevede o diurnă minimală de 35 de euro/zi, valoarea maxim deductibilă fiind deci rezultatul înmulțirii acestei rate cu 2,5 – adică, 87,5 de euro. 

În al doilea rând, plafonul pe lună este calculat în baza a 3 salarii pentru angajați, respectiv 3 remunerații pentru administratori. Acest rezultat este mai apoi împărțit la numărul de zile lucrătoare din luna aferentă deplasării. În cele din urmă, cifra se multiplică cu durata delegației respective.

Prin urmare, suma va fi decontată în totalitate, sub condiția ca aceasta să fie încadrată în intervalele specificate anterior. Odată ce depășește plafonul deductibil, diferența respectivă intră în categoria impozabilă, având natură salarială din punct de vedere al taxelor.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare