marți, iunie 25, 2024

Șomajul – cum se calculează și cine îl plătește?

Ce este șomajul în România?

Șomajul este un fenomen macroeconomic negativ, constând în faptul că o parte a persoanelor apte pentru prestarea muncii rămân fără loc de muncă ca urmare a decalajului dintre cererea și oferta de forță de muncă. La nivel național, șomajul și indemnizația aferentă acestuia, precum și condițiile de acordare a acesteia sunt reglementate de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă.

În conformitate cu  art. 5 pct. 4 din Legea 76/2002, șomerul este „persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.”

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, persoanele solicitante trebuie să aibă domiciliu/reședința în România și trebuie să facă parte din următoarele categorii:

 • cetățeni de naționalitate română care sunt salariați în România, exceptând pensionarii;
 • cetățeni români care sunt angajați în străinătate, cu excepția pensionarilor;
 • cetățeni străini care au reședința în România și obțin venituri pe teritoriul acestei țări, excepție făcând și în acest caz, pensionarii;

În egală măsură, potrivit art. 34 din Legea 76/2002, șomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) din aceeași lege, beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Cum se calculează șomajul?

Pe durata șomajului, persoana îndreptățită primește o indemnizație constând în compensaţia parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă. 

Când vine vorba de calculul indemnizației de șomaj, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

 • valoarea indicatorului social de referință (ISR) – din 1 martie 2024, Indicatorul Social de Referință este de 660 de lei; 
 • stagiul de cotizare – este perioada de timp în care o persoană este asigurată.

Astfel, cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, fiind egal cu:

 • valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • suma menționată supra, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

În ceea ce privește cotele procentuale antereferite, acestea depind de stagiul de cotizare pe care îl are șomerul. Astfel, acestea sunt: 

 • 3% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;
 • 5% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 5 ani;
 • 7% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;
 • 10% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 ani.

Șomajul este acordat persoanelor solicitante, pe baza unor perioade stabilite, în funcție de stagiile de cotizare. Conform legii 76/2002, stagiile de cotizare sunt de:

 1. 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an;
 2. 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un 5 ani;
 3. 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani;

După cât timp vine șomajul după depunerea dosarului?

Procedura prin care se obține șomajul poate să dureze și câteva săptămâni, în funcție de documentele care trebuie depuse dar și de timpul în care documentele sunt procesate de instituțiile responsabile. 

Pentru a obține această indemnizație de șomaj, persoana solicitantă trebuie să depună un dosar care să conțină documentele prevăzute de lege. Astfel, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul sunt:

 • Cererea tip;
 • Cartea de identitate – în original;
 • Actele de studii – original și copie;
 • Adeverință medicală;
 • Documente emise de instituțiile financiare teritoriale, din care să reiasă că solicitantul nu are alte venituri; venitul trebuie să fie mai mic decât ISR ( ISR= 660 lei);
 • Carnet de muncă – în original și copie;
 • Adeverința care să ateste că au fost efectuate contribuțiile la fondul asigurărilor de șomaj.

După ce dosarul este verificat și aprobat, solicitantul va primi, lunar, indemnizația de  șomaj în funcție de calendarul stabilit de agenția de ocupare a forței de muncă. Astfel, persoana poate să aștepte între 3 și 6 săptămâni până ce va beneficia de suma de bani aferentă șomajului.  

Cine plătește șomajul?

Potrivit art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea 76/2002, „din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj se acoperă, în principal, următoarele cheltuieli privind:  

 • plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene.”

În egală măsură, conform art. 25 alin. (1) din reglementarea antemenționată, constituirea resurselor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj se realizează prin trezoreria statului.

Astfel, sumele acordate cu titlu de indemnizație de șomaj, în conformitate cu Legea 76/2002, sunt suportate din bugetul de asigurări sociale de stat, prin trezoreria statului. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare