sâmbătă, iunie 22, 2024

Un pensionar poate avea coasigurat?

Într-o societate în continuă evoluție, asigurarea socială reprezintă un element important pentru asigurarea bunăstării și protecției financiare, în special pentru pensionari și familiile acestora. În temeiul Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii medicale de bază în condițiile prevăzute de lege.

În cadrul sistemului de asigurări sociale din România, coasigurarea oferă posibilitatea persoanelor asigurate de a împărtăși beneficiile asigurării sociale cu membrii dependenți ai familiei lor. 

Ce înseamnă coasigurat?

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asiguratul este persoana care beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate, fără plata contribuției de sănătate, ca urmare a  faptului că se află în întreținerea unei persoane asigurate.  

Astfel, conform dispozițiilor legale antemenționate, coasigurații beneficiază de anumite drepturi și beneficii în cadrul sistemului de asigurări sociale, în baza calității lor de coasigurați. Ca atare, statutul de coasigurat este obținut prin asociere cu o persoană asigurată, care poate fi un angajat activ, un pensionar sau alt contribuabil la fondul de sănătate.

În sistemul de sănătate din România, coasiguratul nu plătește direct contribuții la fondul de sănătate, dar are acces la servicii medicale datorită statutului de asigurat al unei alte persoane, cum ar fi un părinte, soț/soție sau un alt membru al familiei în a cărui întreținere se află. 

Un pensionar poate avea coasigurat?

Pensionarii, ca și alte categorii de persoane asigurate, au dreptul să includă ca și coasigurați membri ai familiei care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate. 

Astfel, pentru ca o persoană să poată fi înregistrată ca și coasigurat,  trebuie să îndeplinească anumite condiții de dependență față de persoana asigurată, precum:

 • să nu aibă calitatea de salariat;  
 • să nu desfășoare activități independente din care să obțină venituri; 
 • să nu se încadrează în alte categorii de asigurare obligatorie. 

Acest lucru este posibil conform legislației naționale care prevede accesul la sănătate pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei care nu dispun de venituri proprii sau care sunt dependenți de un membru al familiei asigurat. 

Ca atare, în conformitate cu legislația națională, un pensionar poate, deci, să includă ca și coasigurați următorii membri de familie:

 • soțul/soția, părinții fără venituri proprii; 
 • copiii minori;
 • copiii studenți până la 26 de ani, dacă nu realizează venituri;
 • alte persoane aflate în întreținerea sa, conform legii.

Această posibilitate îi permite pensionarului să ofere protecție și acces la servicii medicale pentru membrii familiei sale care altfel nu ar putea beneficia de aceste servicii din cauza lipsei de venituri proprii. 

Acte necesare coasigurat pensionar 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru ca o persoană să obțină statutul de coasigurat al unui pensionar în România, solicitantul pensionar trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate în a cărei circumscripție își are domiciliul o cerere care trebuie completată și semnată de către acesta, indicând numele și datele de identificare ale persoanelor pe care dorește să le coasigure. 

Cererii de coasigurare trebuie să-i fie anexate următoarele documente, după cum urmează: 

 • copia actului de identitate al pensionarului – necesară pentru a verifica calitatea acestuia de asigurat;
 • copii ale actelor de identitate ale persoanelor a căror coasigurare se solicită; 
 • documente justificative ale relației de rudenie sau dependență, precum:
  • certificat de căsătorie pentru soț/soție;
  • certificat de naștere pentru copii;
  • documente care atestă studiile pentru copiii peste 18 ani ș.a.
 • declarație pe propria răspundere în cazul adulților coasigurați care nu realizează venituri salariale sau care nu desfășoară o activitate economică;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul. 

După depunerea documentației necesare la casa de asigurări de sănătate, aceasta va fi verificată de către persoanele competente, urmând ca, în urma verificării și validării documentelor, coasigurații să fie înregistrați. 

Astfel, în contextul în care sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, pensionarii, precum și alte categorii de persoane asigurate, au posibilitatea de a extinde beneficiile asigurărilor de sănătate pe care le primesc și altor membri ai familiei care vor avea dreptul la serviciile medicale acoperite de asigurările de sănătate.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare