vineri, iunie 14, 2024

Vechime minimă pentru pensie de boală

Pensia de boală cum este cunoscută în limbajul colocvial este, de fapt, pensia de invaliditate reglementată de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și se acordă persoanelor lipsite total sau parțial de capacitatea de muncă cauzată de diverse accidente de muncă sau boli profesionale și nu numai. Acest tip de pensie a fost instituit ca un regim de protecție socială a salariaților care suferă accidente în timpul programului de muncă sau care au legătură cu job-ul practicat, dar protejează și persoanele care se află în imposibilitatea de a desfășura o activitate remunerată din cauza unei boli sau a unui accident produs în afara spațiului de muncă.

Pensia de invaliditate diferă în funcție de gradul de reducere al capacității de muncă, iar aceasta poate fi:

 • de gradul I – în ipoteza în care persoana în cauză și-a pierdut total atât capacitatea de muncă, cât și de autoîngrijire;
 • de gradul II- în ipoteza în care persoana în cauză și-a pierdut total capacitatea de muncă, dar nu și capacitatea de autoîngrijire;
 • de gradul III – în ipoteza în care persoana în cauză și-a pierdut o parte din capacitatea de muncă, dar și-a păstrat în totalitate capacitatea de autoîngrijire.

Dacă discutăm despre o persoană care se află în imposibilitatea totală de a se îngriji (pensia de invaliditate de gradul I), legea conferă dreptul de a beneficia de un însoțitor care la rândul său va primi o indemnizație pentru sprijinul acordat.

Starea de invaliditate se constată de medicul expert al asigurărilor sociale care revizuiește periodic situația pacientului, dar sunt exceptați de la acest consult periodic:

 • persoanele care au capacitatea de muncă afectată în mod ireversibil;
 • persoanele care au împlinit deja vârsta standard de pensionare prevăzută de legea în vigoare;
 • persoanele care au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de cotizare și au deja realizate stagiile complete de cotizare;

Decizia privind capacitatea de muncă poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, fie la comisiile medicale de contestații, fie la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, în funcție de caz. Contestaţia anterior menționată se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă ca rezultat al soluționării contestaţiei se comunică către contestator în termen de 5 zile de la data soluţionării.

Este important de menționat că pensionarii care beneficiază de acest tip de pensie au obligația de a urma programele recuperatorii în vederea reintegrării socio-profesionale. Neprezentarea pensionarului în cadrul programului va atrage suspendarea plății pensiei doar dacă aceasta îi este imputabilă acestuia și doar începând cu luna imediat următoare momentului constatării.

Vechime minimă pentru pensie de boală

Persoanele pot fi considerate eligibile pentru pensia de invaliditate în baza următoarelor condiții:

 • Trebuie să fi avut sau să aibă calitatea de asigurat în cadrul sistemului public de pensii.
 • Trebuie să își fi pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă.
 • Starea lor de sănătate trebuie să fi fost evaluată și încadrată într-un grad de invaliditate prin decizia emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale.
 • Trebuie să aibă o vârstă mai mică decât vârsta standard de pensionare.

Este esențial să îndeplinești toate aceste criterii pentru a fi considerat eligibil pentru pensia de invaliditate în cadrul sistemului public de pensii.

Ulterior, în momentul în care asiguratul îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă (adică vârsta standardc de pensionare și stagiul minim de cotizare), pensia de boală este convertită automat în pensie pentru limită de vârstă. În situația aceasta, suma de care va beneficia persoana cu titlu de pensie va avea cuantumul cel mai avantajos.

Pensia de boală se cuvine persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale, dar și cele suferinde de SIDA au dreptul la pensie indiferent de stagiul de cotizare realizat.

În ceea ce privește stagiul de cotizare, persoanele care sunt nevoite să solicite pensie de invaliditate ca urmare a unei boli comune sau a unor accidente care s-au produs în afara job-ului vor ține cont de următorul tabel:
<

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicaleStagiul de cotizare realizat (ani)
până la 20 ani1
de la 20-23 ani2
23-25 ani3
25-29 ani6
29-33 ani9
33-37 ani11
37-41 ani14
41-45 ani17
45-49 ani20
49-53 ani23
53-57 ani25
57-60 ani26
Peste 60 de ani27

În ceea ce privește cerințele de vechime minimă pentru pensia pe caz de boală, se are în vedere un stagiu potențial care este determinat prin compararea a două aspecte: pe de o parte, stagiul complet de cotizare necesar pentru a fi eligibil pentru pensia pentru limita de vârstă (conform Anexei 5 la lege), iar pe de altă parte, stagiul de cotizare efectiv realizat de solicitant până în momentul depunerii cererii pentru pensia de invaliditate. Așadar, stagiu potențial pentru acordarea pensiei de invaliditate este reprezentat de diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul efectiv realizat de solicitant.

Acte necesare dosar pensie boală

Documentele necesare pentru acordarea pensiei de invaliditate sunt următoarele:

 1. cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 2. decizia medicală privind încadrarea în grad de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 3. adeverinţă din care să rezulte încetarea plătii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;
 4. carnetul de muncă (original si copie);
 5. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 6. livretul militar (original si copie);
 7. diplomă de studii (original si copie) şi/sau adeverinţă din care să rezulte durata normală si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 8. pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 9. adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 10. adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 11. procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 12. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2000 etc.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare