luni, iunie 17, 2024

Greva

Potrivit Codului Muncii, salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale. Greva reprezintă încetarea voluntară și colectivă a muncii salariaților în contextul unui conflict de muncă. Greva este dreptul constituțional conferit salariaților prin exercițiul căruia aceștia își pot apăra interesele profesionale, economice și sociale. 

Participarea salariaţilor la grevă este liberă, astfel încât, niciun salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă. Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariaţi prevăzute expres de lege. 

În egală măsură, participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţă sancţionarea disciplinară a salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei.

Raportat la prevederile Legii 367/2022 privind dialogul social, greva este un mecanism de soluționare a conflictelor de muncă la care însă angajații pot apela numai în ultimă instanță. Legea mai reglementează încă trei astfel de modalități de soluționare a conflictelor care trebuie parcurse cu prioritate (concilierea, medierea și arbitrajul). 

Numai în măsura în care conflictul subzistă și după epuizarea acestor mijloace, salariații pot exercita dreptul lor la grevă care trebuie să respecte anumite reglementări pentru a nu se aduce atingere ordinii și siguranței publice, precum nici dreptului angajaților care nu participă la grevă de a lucra în condiții normale de muncă. 

Fiind un mijloc de soluționare a conflictelor, participanții la grevă au obligația ca pe parcursul manifestării să continuie negocierile în vederea ajungerii la un consens cu privire la problemele ce au dus la declanșarea conflictului de muncă. Aceste probleme constau adesea în revendicări ale unor drepturi (de cele mai multe ori salariale) din partea salariaților care nu au fost satisfăcute de organele, respectiv persoanele competente să le soluționeze. 

În măsura în care greva nu se desfășoară în condiții civilizate, salariații greviști pot fi trași la răspundere pentru repararea oricăror pagube cauzate angajatorilor sau lucrătorilor care nu participă la manifestație.

Articole utile:

Termeni Similari