marți, iunie 25, 2024

Certificat de moștenitor – ce înseamnă și acte necesare

Ce înseamnă certificat de moștenitor?

Certificatul de moștenitor reprezintă actul juridic ce se eliberează de către notarul public la finalizarea dezbaterii procedurii succesorale notariale și cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral (respectiv bunurile și datoriile ce au aparținut defunctului), la numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce se cuvin moștenitorilor din acest patrimoniu.

Ce înseamnă certificat de moștenitor suplimentar?

În cazul în care în urma eliberării certificatului de moștenitor se constată că defunctul a mai avut și alte bunuri, moștenitorii vor solicita notarului public care a eliberat certificatul de moștenitor reluarea procedurii succesorale în vederea suplimentării patrimoniului succesoral cu bunurile omise. În urma acestei suplimentări, notarul public eliberează un certificat de moștenitor suplimentar.

Astfel, certificatul suplimentar de moștenitor reprezintă actul juridic eliberat de către notarul public, ce cuprinde bunurile ce au fost omise din masa succesorală (din patrimoniul defunctului).

Certificat de moștenitor – acte necesare

Actele necesare în vederea dezbaterii procedurii succesorale sunt:

Cu privire la defunct:

 • certificatul de deces al defunctului;
 • certificatul de căsătorie al defunctului (dacă acesta a fost căsătorit la momentul decesului);
 • certificat de divorț, dacă este cazul;
 • testament, dacă există.

Cu privire la moștenitori:

 • actele de identitate;
 • certificate de naștere;
 • certificate de căsătorie;
 • certificate de divorț, dacă este cazul.

Cu privire la bunurile ce au aparținut defunctului:

 • actele de proprietate bunuri imobile (spre exemplu: contracte de vânzare, contracte de donație, contracte de schimb, certificate de moștenitor, titluri de proprietate, hotărâri judecătorești);
 • actele de proprietate bunuri mobile (contract de vânzare, carte de identitate auto, certificat de înmatriculare);
 • certificate de acționar;
 • actele societății, dacă defunctul a fost administrator ori asociat într-o societate;
 • extrase de carte funciară pentru informare, în cazul bunurilor imobile înscrise în cartea funciară;
 • certificat fiscal de la primăria de la locul situării bunurilor.

În vederea soluționării procedurii succesorale se vor audia 2 martori, care vor fi propuși de către moștenitori.

În cât timp se eliberează certificatul de moștenitor?

Dacă moștenitorii prezintă toate documentele necesare, se înțeleg cu privire la bunurile care au aparținut defunctului și compun patrimoniul succesoral, nu își contestă unii altora calitatea și nici întinderea drepturilor care li se cuvin, notarul public poate elibera certificatul de moștenitor într-un termen relativ scurt, în funcție de disponibilitatea acestuia.

Certificat de moștenitor fără succesiune

Certificatul de moștenitor este documentul eliberat de către notarul public la momentul finalizării dezbaterii procedurii succesorale notariale și face dovada cu privire la calitatea de moștenitor legal și/sau testamentar și a dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul autorului, menționate în certificatul de moștenitor și întinderea acestora (cotele-părți ce se cuvin fiecărui moștenitor).

În vederea determinării tuturor elementelor precizate mai sus, ce urmează a fi cuprinse în certificatul de moștenitor, dezbaterea procedurii succesorale este obligatorie.

Dezbaterea procedurii succesorale este un procedeu complex și presupune administrarea unor probe care să ateste numărul și calitatea moștenitorilor și care să facă dovada cu privire la bunurile, drepturile și obligațiile ce au aparținut defunctului. De asemenea, în cadrul procedurii succesorale este obligatorie audierea a doi martori, iar succesibilii trebuie să declare dacă acceptă sau renunță la succesiune.

Astfel, eliberarea certificatului de moștenitor fără dezbaterea succesiunii nu este posibilă.

Vânzare cu certificat de moștenitor

După eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public, în vederea încheierii unui contract de vânzare prin care moștenitorul să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun imobil dobândit prin moștenire trebuie îndeplinite o serie de formalități. Este astfel obligatorie intabularea dreptului de proprietate moștenit de la defunct pe numele moștenitorului și prezentarea Certificatului de moștenitor la Primăria de la locul situării imobilului în vederea schimbării rolului fiscal al bunului imobil moștenit. După îndeplinirea acestor formalități, moștenitorului poate încheia un contract de vânzare cu privire la bunul imobil moștenit, deoarece, astfel cum am arătat mai sus, certificatul de moștenitor face dovada dreptului de proprietate.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare