luni, iunie 17, 2024

Contractul de întreținere se poate ataca?

Ce înseamnă contract de întreținere?

Prin contract de întreținere se înțelege contractul prin care o parte (debitorul – întreținător) se obligă să efectueze în folosul celeilalte părți sau aunei terțe persoane (persoană care nu participă la încheierea contractului de întreținere) prestațiile necesare îngrijirii și întreținerii, în schimbul unui capital (un bun sau o sumă de bani).

De regulă, contractul de întreținere se încheie pe toată durata vieții beneficiarului întreținerii, însă părțile pot să prevadă prin contract că întreținere se datorează doar pentru o anumită perioadă.

Întreținerea face parte, în principiu, din categoria contractelor translative de proprietate (contracte prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun de la o persoană către altă persoană), prezentând asemănări cu vânzarea. Deosebirea principală față de contractul de vânzare constă în obiectul prestației întreținătorului (prețul contractului), care, în cazul contractului de întreținere, nu este o sumă de bani, ci efectuarea îngrijirii și întreținerii beneficiarului.

De regulă, obligația de întreținere trebuie să corespundă nivelului de trai pe care cel întreținut l-a avut anterior încheierii contractului, dar și cu voința părților exprimată prin clauzele contractului.

Executarea obligației de întreținere are loc prin asigurarea celor necesare traiului întreținutului pe toată durata vieții sale ori, după caz, pe toata durata convenită de părți la momentul încheierii contractului de întreținere. Astfel, debitorul-întreținător trebuie să asigure creditorului – întreținut hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, precum, folosința unei locuințe corespunzătoare, precum la îngrijirile medicale necesare în caz de boală.

În general, efectuarea obligației de întreținere se efectuează la domiciliul celui întreținut.

Dacă creditorul decedează în timpul derulării contractului, debitorul are obligația să îl înmormânteze.

Contractul de întreținere se poate ataca?

Da, la fel ca orice alt act juridic contractul de întreținere se poate ataca în cazul în care la momentul încheierii sale nu au fost respectate condițiile esențiale pentru încheierea valabilă a actelor juridice în general, respectiv: capacitatea de a contracta, consimțământul părților, un obiect determinat și licit, o cauză licită și morală. Mai multe informațiile despre condițiile esențiale de validitate ale contractului găsiți în următorul articol: În ce condiții se poate ataca contractul de vânzare cumpărare?

De asemenea, pentru a fi valabil încheiat, contractul de întreținere trebuie să fie în mod obligatoriu autentificat de către notarul public.

Pe lângă aceste cauze generale care pot atrage dreptul de a ataca (de a solicita rezoluțiunea) contractului, contractul de întreținere poate să fie atacat și pentru anumite cauze specifice, precum: neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere asumată prin contract, atunci când comportamentul celeilalte părți face imposibilă executarea contractului în condiții conforme cu bunele moravuri și în situația în care debitorul era obligat să depună o garanție în vederea îndeplinirii obligațiilor sale și nu a depus acea garanție.

Ca efect al anulării ori rezoluțiunii contractului de întreținere, părțile vor fi repuse în situația anterioară încheierii contractului. Mai concret, întreținutul va redobândi dreptul de proprietate asupra bunului transmis, însă, de regulă, nu va trebui să restituie valoarea prestațiilor de întreținere efectuate de către debitor.

Contract de întreținere – se poate ataca de moștenitori?

Contractul de întreținere se poate ataca și de moștenitorii persoanei întreținute, în condițiile arătate mai sus.

Practica a arătat că de multe ori debitorul – întreținător nu asigură îngrijirea și întreținerea creditorului și astfel ar fi nedrept ca aceasta să dobândească dreptul de proprietate asupra casei sau apartamentului ce a aparținut defunctului. Din acest motiv, legea oferă posibilitatea întreținutului sau, în caz de deces al acestuia, moștenitorilor săi să obțină rezoluțiunea (desființarea) contractului de întreținere.

Conform Codului civil, moștenitorii pot solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de întreținere dacă rezoluțiunea contractului nu a fost solicitată de către cel întreținut în timpul vieții și dacă nu s-a împlinit termenul de prescripție (care, de regulă, este de 3 ani de la momentul de la care a intervenit cauza care oferă dreptul de a solicita anularea sau rezoluțiunea contractului).

Contract de întreținere cu uzufruct viager – se poate ataca?

Și contractul de întreținere cu uzufruct viager se poate ataca în condițiile expuse mai sus, de către beneficiarul întreținerii sau de către moștenitorii acestuia.

Contractul de întreținere cu uzufruct viager presupune acel contract prin care, în schimbul întreținerii, creditorul transmite întreținătorului dreptul de nudă proprietate asupra unui imobil (casă sau apartament) și își rezervă dreptul de uzufruct asupra acestuia, adică dreptul de a locui și de a folosi acel imobil.

Prin nudă proprietate se înțelege acel drept de proprietate incomplet, care a suferit o restrângere temporară datorită faptului că uzufructuarul (întreținutul în ipoteza analizată) este cel beneficiază de dreptul de a folosi bunul ce face obiectul contractului de întreținere și de a locui în acesta.

La momentul decesului uzufructuarului (în temeiul unei cereri adresate Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară de la locul situării imobilului și al certificatului de deces al întreținutului) sau, la momentul la care întreținutul renunță la dreptul său de uzufruct viager printr-o declarație autentică notarială, dreptul de nudă proprietate al debitorului – întreținător se reîntregește și devine un drept de proprietate „complet”, dreptul de uzufruct fiind radiat din cartea funciară.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare