marți, iunie 25, 2024

Persoanele fără venit primesc ajutor de înmormântare?

Ce este ajutorul de înmormântare?

Potrivit art. 107 din Norma din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. 

Ajutorul de deces este suma de bani care se acordă unei singure persoane, care poate fi soțul/soția persoanei decedate, copilul, părintele sau alți membri apropiați a persoanei decedate care dovedesc că au achitat cheltuielile legate de înmormântare. 

Ca atare, aceste ajutoare reprezintă sume de bani acordate de către stat, persoanelor eligibile, care îndeplinesc anumite criterii stabilite de lege, în scopul acoperirii cheltuielilor legate de înmormântare. 

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces  de către solicitantul ajutorului de înmormântare se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a acestuia.

În conformitate cu art. 127 din Legea nr 263/2010, ajutorul de deces este plătit din bugetul asigurărilor de stat și sociale, fiind acordate după depunerea unei cereri. 

Astfel, este important de menționat că doar o singură persoană poate să beneficieze de ajutorul de înmormântare și numai dacă dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Această persoană poate fi, după caz:

 • soţul supravieţuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare altă persoană.

Potrivit art. 20 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul ajutoarelor de înmormântare au fost majorate cu 778 lei. Așadar, în prezent, ajutoarele acordate sunt:

 • Pentru decesul persoanei asigurate/a pensionarului – suma de 7.567 lei
 • Pentru decesul unui membru de familie al asiguratului/pensionarului – suma de 3.784

Pentru a beneficia de ajutoarele de deces, persoanele îndreptățite trebuie să depună o cerere în acest sens, însoțită de următoarele documente, după cum urmează:

 • Cererea tip;
 • Declarația de ajutor;
 • Certificatul care să ateste decesul persoanei în cauză;
 • Cartea de identitate a persoanei care solicită ajutorul
 • Documente care să demonstreze starea civilă a solicitantului – acest act este necesar pentru a dovedi gradul de rudenie pe care îl are solicitantul cu persoana decedată;
 • Document care să prevadă cheltuielile suportate în urma înmormântării;
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • Adeverinţă care să certifice că la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

După ce documentele sunt verificate, în cazul în care acestea sunt valide, ajutorul se va achita în trei zile lucrătoare din momentul solicitării de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului unei persoane care avea calitatea de pensionar/asigurat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în ipoteza decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat prin procură specială de către aceasta.

În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.

Persoanele fără venit primesc ajutor de înmormântare?

Potrivit dispozițiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare. În egală măsură, art. 126 alin. (1) din aceeași reglementare, prevede că asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

înmărmântare

Însă, în acest caz, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut de lege pentru decesul unui asigurat sau pensionar, reprezentând, în anul 2024, o sumă în cuantum de 3.784 de lei. Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Așadar, potrivit Legii nr. 263/2010, respectiv Normei din 2011 de aplicare a prevederilor acestei legi, posibilitatea de a solicita ajutor de deces se extinde și la ipoteza decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, care, la data decesului, nu era înregistrat că beneficiar al asigurărilor sociale sau pensionar în cadrul Sistemului Public de Pensii. 

Cu alte cuvinte, o persoană asigurată sau un pensionar poate solicita ajutor de deces și în cazul unui membru al familiei care nu realiza venituri la data decesului acestuia. 

Comentarii

 1. Am un frate care a decedat nu are asigurare și vreau să știu dacă pot primi ajutor de înmormântare nu este nici pensionar

 2. Soțul a decedat și nu muncea, eu că pensionară primesc ajutor de înmormântare? Ce acte îmi sunt necesare având în vedere că nu muncea dar nu pe caz de boală ci pentru că nu a mai vrut să se ducă la muncă.

 3. Daca soțul nu a vrut să mai muncească și nu muncea la data decesului eu că sotie pensionară am dreptul la ajutor de înmormântare.Ce acte îmi sunt necesare?

 4. Cumnatul meu nu era asigurat ,ave ajutor social la data decesului iar eu am suportat toate cheltuielile de înmormântare, beneficiez de ajutor?

 5. Bună ziua socrul meu nu are nici măcar o zi lucrata și nu este nici pensionar asigurat este de aproape 2 luni o plătim noi din 3 în 3 luni, are varsta de 64 de ani aproape copii acestuia beneficiază de vreun ajutor de inmormantare aștept răspuns mulțumesc

 6. Bună ziua tatăl meu a decedat el nu a muncit cu carte de munca și nu avea pensie sau alte ajutoare de stat pot beneficia de ajutorul de înmormântare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare