luni, iunie 17, 2024

Procură pentru copil minor

Procura este un document legal prin care o persoană îi transferă dreptul unei alte persoane de a acționa în numele său, pentru a realiza anumite sarcini sau pentru a lua anumite decizii. Procura copil minor este actul juridic prin care un părinte sau un tutore legal acordă autoritatea sa unei alte persoane pentru a acționa în numele și în interesul minorului în anumite situații.

Când ai nevoie de procură copil minor?

Situațiile în care este nevoie de procură pentru copilul minor sunt destul de specifice. Acestea pot presupune rezolvarea de problematici legale pentru minor, medicale sau legate de o călătorie a minorului în absența părintelui ori tutorelui legal. 

În cazul reprezentării minorului pentru situații de natură legală este nevoie de procură dacă: 

– părintele sau tutorele legal nu se poate prezenta în nicio circumstanță la un proces  care îl implică pe copil și este necesară reprezentarea acestuia în instanță sau pentru alte proceduri legale;  

– este nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru anumite documente legale ce pot privi spre exemplu, obținerea de documente oficiale pentru minor, administrarea bunurilor;

– este necesar acordul pentru anumite activități școlare sau extrașcolare precum înscrierea la anumite activități, competiții sau evenimente care necesită acordul/consimțământul părintelui/tutorelui.

Pentru probleme medicale, respectiv atunci când copilul minor are nevoie de un anumit tratament ori urmează ca acesta să sufere o intervenție chirurgicală sau este necesar accesul la servicii medicale de urgență în absența părinților, se întocmește o procură pentru ca un alt adult să poată lua aceste decizii în numele minorului.

Pentru situația în care minorul călătorește în afara țării, în absența părinților sau a tutorelui legal, este nevoie de procură pentru ca un alt adult să îl poată însoți. 

Totodată, procura este necesară chiar și atunci când minorul este însoțit doar de către unul dintre părinți pentru ca cel care nu îl însoțește să își poată exprima acordul în legătură cu călătoria copilului. 

Cea mai des întâlnită situație în care este necesară procura este situația în care minorul trebuie să părăsească țara. Astfel, pentru ieșirea din țară a minorului, conform art. 2 alin. (2) al Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetăţenilor români în străinătate

„Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.”

Astfel, la ieşirea din ţară a copilului minor, în ipoteza în care este însoţit fie numai de un singur părinte, fie de o terță persoană, este necesară o declaraţie notarială din partea părintelui care nu este prezent (sau a ambilor părinți, în cazul în care copilul minor este însoțit de o terță persoană), prin care să îşi exprime acordul cu privire la această călătorie).

Procură pentru copil minor – valabilitate

Valabilitatea procurii pentru copilul minor poate dura până la 3 ani dacă nu este revocată înainte de împlinirea acestui termen. Dacă procura se redactează pentru un termen mai scurt acesta va fi specificat expres în conținutul documentului.

Revocarea procurii se realizează tot în formă autentică prin procură notarială de către orice birou notarial, fără a fi necesar ca aceasta să fie făcută de aceeași autoritate care a emis actul inițial.

Acte necesare procură pentru copil minor

Declarația prin care părintele/părinții își exprimă acordul cu privire la o anumită situație care îl privește pe copilul minor (procura), se dă în fața notarului, în acest sens, părintele care își dă acordul fiind nevoit să se prezinte personal la biroul notarial. Însă, prezența copilului minor cu privire la care se întocmește procura, respectiv a persoanei împuternicite nu este necesară. 

Actele necesare pentru eliberarea unei  procuri sunt următoarele:

  • Actul de identitate al părintelui/părinților care își dă/dau acordul;
  • Copie după actul de identitate al persoanei împuternicite;
  • Certificatul de naștere al minorului, în original;
  • Pașaport/ cartea de identitate al minorului;
  • Cazierul judiciar al împuternicitului;
  • Declarația (se redactează la notar și conține date specifice despre împuternicire și particularități). Pentru minorul însoțit de către o terță persoană este nevoie de declarațiile ambilor părinți. 

Procură pentru copil minor – părinți divorțați 

În cazul copilului minor ai cărui părinți sunt divorțați, deciziile în legătură cu activitățile acestuia se iau în funcție de custodia părinților (unică sau comună). Dacă custodia este comună, ambii părinți trebuie să fie de acord și să semneze procura, în ipoteza în care se impune întocmirea unui astfel de document. 

În acest context, consimțământul acestora trebuie să fie clar exprimat, iar procura va necesita atașarea copiei după hotărârea judecătorească de divorț care stabilește custodia comună a părinților asupra copilului minor.

Dacă ne aflăm în situația custodiei unice, părintele care deține custodia legală a copilului are dreptul de a lua singur decizii referitoare la viața minorului, astfel încât nu este nevoie de procură din partea ambilor părinți. 

În această ipoteză, procura trebuie să arate clar faptul că părintele deține custodia unică a copilului și prin urmare are dreptul de a semna documentul fără acordul celuilalt părinte. În acest sens, este necesară copia după hotărârea judecătorească de divorț care să ateste custodia părintelui pentru a dovedi dreptul acestuia de a lua decizii singur în numele minorului.

Citește mai multe despre drepturile femeii la divorț.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare