marți, iunie 25, 2024

TVA deductibil – ce înseamnă?

Ce înseamnă TVA deductibil și TVA colectat?

Taxa pe valoare adăugată sau, pe scurt, TVA-ul reprezintă un impozit direct pe care consumatorii îl achită, ca regulă, aplicându-se tuturor bunurilor și serviciilor cumpărate și vândute pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Această taxă de consum este reglementată din punct de vedere general de normele uniunionale prin regulamente și directive, iar fiecare stat în parte are libertatea de a adopta legislația de punere în aplicare și de a stabili cotele pe care le va aplica produselor comercializate pe teritoriul său.

Ca regulă general aplicabilă, taxa de consum se achită pentru toate bunurile și serviciile, în cascadă, exprimare care evidențiază colectarea unui procent din taxă în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare și vânzare, încă de la începutul procesului și până la cumpărarea acestora de către consumatorul final. La nivelul Uniunii Europene, TVA-ul se percepe în țara în care bunurile sau serviciile ajung să fie achiziționate de consumatorul final. Totuși, dacă dicutăm despre exportul de bunuri către state care nu aparțin Uniunii Europene, TVA-ul va fi perceput și datorat în țara de import și nu este nevoie să declarați în fața autorităților TVA ca exportator, cu condiția dovedirii prin înaintarea unor documente doveditoare în fața autorităților. 

În peisajul fiscal românesc, Taxa pe valoare Adăugată se regăsește sub diverse cote de impozitare, influențând tranzacțiile comerciale. În acest sens, cota standard, în momentul de față, este stabilită la 19 % și se aplică aproximativ tuturor produselor și serviciilor. Excepțiile sunt regăsite sub forma cotelor de 9% sau chiar 5% pentru produse farmaceutice, alimente sau servicii medicale. 

Mecanismul de deducere a TVA-ului permite recuperarea taxelor plătite pentru achizițiile efectuate în cadrul activităților comerciale desfășurate de întreprinzători, spre exemplu, acest mecanism îi permite vânzătorului să își recupereze taxa aferentă achizițiilor efectuate și să reducă astfel costurile asociate, evitând dubla impozitare. Deductibilitatea este definită în cuprinsul Codului Fiscal și precizează că orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA beneficiază de dreptul de a scădea din suma totală a taxei pe care o colectează de la clienți suma totală sau parțială a taxelor deja achitate pentru bunurile și serviciile achiziționate. 

În vederea determinării rezultatului fiscal, legea consideră cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale. Pe lângă acestea, cheltuielile ocazionate de plata salariilor către angajați sunt considerate deductibile, inclusiv cele suportate de angajator aferente activităţii în regim de telemuncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acest regim. Totuși, cheltuielile de protocol, sociale sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, chiar dacă nu au deductibilitate totală, acestea se vor deduce într-un procent limitat prevăzut expres în Codul Fiscal pentru fiecare categorie în parte.

Înregistrarea societăților constituite conform normelor prevăzute în Legea 31/1990, cu sediul activității economice în România, în scopuri de TVA se realizează înainte de a începe orice activităţi economice:

  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei;
  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Noțiunea de TVA colectat se referă la suma totală a TVA-ului pe care societatea înregistrată o percepe de la consumatori în timpul vânzărilor de bunuri sau de servicii, reprezentând taxa pe valoare adăugată pe care furnizorii o adaugă la prețul produselor și pe care, ulterior, vor fi nevoiți să o vireze în contul statului. TVA-ul colectat ca urmare a aplicării cotei corespunzătoare la valoarea totală a bunurilor trebuie declarat și achitat către autoritățile competente. Dreptul de deducere a TVA-ului ia naștere în momentul în care taxa devine exigibilă. Exigibilitatea TVA se referă la momentul în care o obligație fiscală devine datorată statului și poate fi cerută de către autoritățile fiscale, mai exact, în momentul în care bunul sau serviciul este vândut și prețul este încasat. 

Limitări ale deductibilității TVA

Din analiza prevederilor fiscale, dreptul de deducere TVA se limitează la 50% pentru cumpărarea, achiziția intracomunitară, importul, închirierea sau leasingul de vehicule, dacă acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

Din economia reglementărilor în vigoare înțelegem că orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxele aferente achizițiilor, cu excepția următoarelor taxe care nu sunt deductibile:

  • taxa aferentă sumelor achitate în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia, precum şi taxa aferentă sumelor încasate în numele şi în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor efectuate;
  • taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.
  • taxa aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii, realizate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (41).

De asemenea, anumite bunuri sau servicii sunt scutite în integralitate de la plata TVA-ului, motiv pentru care acestea nu pot fi aduse în discuție în cazul deducerii TVA-ului. În acest sens, sunt scutite de la plata Taxa pe valoare Adăugată:

  • bunurile și serviciile destinate exclusiv utilizării personale sau pentru alte scopuri necomerciale.
  • serviciile medicale și asistența medicală.
  • educația și formarea profesională, cu anumite excepții.
  • operațiunile legate de asigurări și operațiunile financiare.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare