vineri, iunie 14, 2024

Valabilitate cazier judiciar

Ce înseamnă cazier judiciar? 

În conformitate cu dispozițiile art. 1 al Legii nr. 290 din 24 iunie 2004, cazierul judiciar este un document oficial ce servește ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor ce au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.

De asemenea, cazierul judiciar este instrumentul de protecție a societății, în care se va ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual penale.

În ceea ce privește organizarea cazierului judiciar, Ministerul Administraţiei şi Internelor este organul competent, iar acesta va fi ținut de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu. 

Potrivit art. 7 al legii antemenționate, inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sunt competente de organizarea şi funcţionarea cazierul judiciar local. Prin acestea se va ține evidența atât a  persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, cât și a persoanelor juridice ce au sediul pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

Pentru persoanele fizice, înregistrarea în cazierul judiciar se realizează nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal, iar pentru cele juridice se vor înscrie datele de identificare. De asemenea, în situațiile prevăzute de lege, pentru persoanele fizice înregistrarea în cazierul judiciar se face şi dactiloscopic prin luarea impresiunilor digitale şi palmare ce sunt necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice.

De asemenea, pentru obținerea certificatelor de cazier judiciar sau extraselor din cazierul judiciar, persoanele fizice și juridice vor depune o cerere tip motivată. Această cerere se va depune la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. Persoanele fizice pot depune cererea-tip electronic sau personal, iar persoanele juridice o vor putea depune electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea. În aceste situații certificatul de cazier judiciar se va elibera în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării.

De asemenea, conform art. 29 Lege nr. 290 din 24 iunie 2004, persoanele fizice aflate în străinătate vor putea solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Acte necesare cazier judiciar

Pentru eliberarea unui certificat de cazier judiciar, persoanele fizice majore, cât și cele minore cu vârstă cuprinsă între 14 și 18 ani vor trebui să depună următoarele documente:

  • cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar;
  • actul de identitate al titularului.

Totodată, potrivit art. 31 Lege nr. 290 din 24 iunie 2004, certificatul de cazier judiciar se va putea solicita pentru persoanele fizice și prin intermediul împuterniciților acestora. Astfel, în țară, certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat de avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de un alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de notarul public. De asemenea, împuternicirea va putea avea loc în străinătate pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine, iar pentru acele state ce au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este de ajuns aplicarea apostilei.

Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut de către un părinte, tutore sau chiar împuternicit pentru minorii ce nu au împlinit vârsta de 14 ani. În vederea eliberării certificatului, va fi necesară depunerea următoarelor documente:

  • cererea tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar; 
  • actul de identitate al părintelui, tutorelui sau al împuternicitului;
  • certificatul de naștere al minorului. 

De asemenea, dacă cererea este depusă prin intermediul împuternicitului, acesta va trebui să prezinte și procura notarială ce îi atestă calitatea.

În situația în care persoanele juridice solicită eliberarea cazierului judiciar, aceasta se va realiza prin intermediul reprezentantului legal ce își va dovedi calitatea. Reprezentantul legal va trebui să depună: 

  • cererea tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar;
  • dovada calității de persoană juridică;
  • dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante;
  • copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Valabilitate cazier judiciar

În scopul eliberării certificatelor, respectiv extraselor de cazier judiciar, persoanele fizice și cele juridice vor depune cererea tip alături de documentele necesare la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeele cu atribuții în acest sens. 

Astfel, după îndeplinirea formalităților necesare pentru eliberare, certificatul de cazier judiciar va avea valabilitate de 6 luni de la momentul eliberării. După ce această perioadă va expira, persoana interesată va putea solicita eliberarea unui nou certificat de cazier judiciar. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare