sâmbătă, iunie 22, 2024

Pensionarii cu handicap primesc ajutor de înmormântare?

Ajutorul de înmormântare, precum și condițiile de acordare a acestuia sunt reglementate de dispozițiile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, în conformitate cu art. 121 din reglementarea antereferită, în sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, următoarele prestaţii:

  • tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
  • bilete de odihnă, pentru asiguraţi;
  • ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.

Ca atare, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

  • soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului unei persoane carea avea calitatea de pensionar, fără să prezinte relevanță faptul că pensia era de handicap sau pentru limită de vârstă, întrucât legea nu face distincție. 

În egală măsură, asiguratul sau pensionarul, inclusiv pensionarul cu handicap, beneficiază de ajutor de deces și în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. În acest sens, se consideră membru de familie:

  • soţul;
  • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
  • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Însă, important de menționat în acest caz este faptul că, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3) din Legea 263/2010. 

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces, fără ca acordarea acestuia să fie condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare. Acesta se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:

  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Află dacă pensia de invaliditate gradul 3 se consideră vechime în muncă.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare