vineri, iunie 14, 2024

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de însoțitor?

Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora sunt reglementate de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în M.OF nr. 1/01.02.2008.

În sensul acestei legi, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

De dispoziţiile Legii nr. 448/2006 beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România. 

Gradele de handicap, în ordinea gravității, sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. Ca regulă, persoana adultă/copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. 

În ceea ce privește persoanele cu handicap accentuat, în conformitate cu dispozițiile art. 45 din Legea 448/2006 adultul cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist, în baza evaluării nevoilor individuale – persoanele cu handicap accentuat beneficiază de însoțitor.

În acest caz, asistentul personal profesionist trebuie să fie o altă persoană decât soţul, soţia sau rudele în linie dreaptă. Îngrijirea și protecția persoanelor îndreptățite se realizează de către asistentul personal profesionist, pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

La luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist, se va lua în considerare opinia adultului cu handicap grav sau accentuat.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfășoară în baza unui contract de muncă încheiat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

În perioada îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:

 • salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.
 • consiliere şi sprijin din partea specialiştilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ori a furnizorilor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea şi protecţia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23 din Legea 448/2006.

Citește mai multe despre salariu asistent personal 2024.

De ce beneficiază persoanele cu handicap accentuat?

Ca regulă, potrivit art. 6 din Legea 448/2006, persoanele cu handicap beneficiază de următoarele drepturi, după cum urmează:

 • ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
 • educaţie şi formare profesională;
 • ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
 • asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
 • locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
 • petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 • asistenţă juridică;
 • facilităţi fiscale;
 • evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Raportat strict la persoanle cu handicap accentuat, pe lângă drepturile prevăzute cu titlu general în cazul persoanelor cu handicap, acestea beneficiază de o serie de drepturi special prevăzute de lege.

Astfel persoanele încadrate în grad accentuat de handicap pot primi un beneficiu pentru locuire, constând în scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.

În egală măsură, persoanele cu handicap care părăsesc centrele rezidenţiale publice şi beneficiază de măsuri de dezinstituţionalizare şi de integrare în comunitate pot primi un beneficiu de tranziţie, în condiţiile legii.

Totodată, adulţii cu handicap accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive. 

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, respectiv de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

Însă, aceste persoane pot opta la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, bonuri valorice pe suport electronic sau decontare, pentru autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant şi/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depăşesc suma de  750 lei, anual.

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru:

 • achiziţionarea unui singur autovehicul; 
 • pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

 În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare