vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicNNudul proprietar

Nudul proprietar

Nudul proprietar este titularul dreptului de proprietate care a fost dezmembrat, adică ale cărui atribute (folosința, dispoziția și posesia) au fost transferate altor persoane. În momentul în care s-a instituit un dezmembrământ asupra unui bun, proprietarul acelui bun devine nud proprietar, pierzând o parte din atributele dreptului de proprietate. Spre exemplu, dacă asupra unui bun se instituie un drept de uzufruct, uzufructuarul va avea posibilitatea să se folosească în mod exclusiv respectivul bun, precum și să îi culeagă fructele. În acest caz, nudul proprietar va păstra doar atributul dispoziției, adică dreptul (posibilitatea) de a înstrăina acel bun.

Dezmembrămintele sunt drepturi reale, astfel că ele pot fi exercitate în mod absolut de către titularii lor, fără a fi nevoie de vreun acord suplimentar de la nudul proprietar. În acest sens, în măsura în care își respectă obligațiile corelative acestor drepturi, titularii de dezmembrăminte pot încheia anumite acte juridice care privesc bunul, fără acordul nudul proprietar. Spre exemplu, uzufructuarul poate cesiona dreptul său unui terț, având doar obligația de a-l anunța pe proprietar, nefiind necesar consimțământul acestuia din urmă. În funcție de reglementările legale aferente fiecărui astfel de drept real, titularii au prerogative mai mult sau mai puțin restrânse, în raport de bunurile asupra cărora poartă drepturile lor.

Termeni Similari