sâmbătă, iunie 22, 2024
Dicționar JuridicDDezmembrământ

Dezmembrământ

Dezmembrămintele dreptului de proprietate, denumite și drepturi reale principale, sunt acele drepturi constituite asupra unui bun care permit titularului să exercite o parte dintre atributele dreptului de proprietate (posesia, folosința și dispoziția). Dezmembrămintele sunt limitativ prevăzute de Codul civil, respectiv: uzufructul, uzul, abitația, servitutea și superficia. În funcție de specificul fiecărui tip de dezmembrământ, acestea conferă titularilor lor o serie de prerogative asupra bunului pe care le pot exercita în mod exclusiv sau în comun cu nudul proprietar.

Termeni Similari