marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicDDreptul de trecere

Dreptul de trecere

Dreptul de trecere este un drept garantat de Codul civil proprietarilor de terenuri care, din motive neimputabile lor, nu au acces la niciun drum public. Dreptul de trecere conferă titularului său posibilitatea de a trece pe terenul vecin pentru a ajunge la drumul public. Acest drept trebuie exercitat astfel încât să aducă o stânjenire minimă proprietarului fondului vecin.

Modul de exercitare (locul de trecere și eventuale despăgubiri) al dreptului de trecere se stabilește prin înțelegere între părți, fondul pe care se va efectua trecerea fiind cel căruia i se aduc cele mai mici prejudicii prin exercitarea acestui drept. În caz de neînțelegere, întinderea dreptului de trecere se va stabili de către instanța competentă prin hotărâre judecătorească. Modul de exercitare poate fi stabilit și prin uzucapiune (folosința neîntreruptă, timp de 10 ani).

Dreptul de trecere este imprescriptibil, acesta putând fi exercitat oricând și se stinge în momentul în care fondul dobândește o cale de acces directă la un drum public.

Termeni Similari