vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicCChemarea în garanție

Chemarea în garanție

Ce este chemarea în garanție?

Chemarea în garanție face parte din categoria cererilor de intervenție forțată, terțul fiind obligat să participe la proces dacă este introdus în litigiu de oricare dintre părți, spre deosebire de situația intervențiilor voluntare.

Atât reclamantul, cât și pârâtul pot introduce în litigiu o altă persoană împotriva căreia, în cazul în care ar pierde procesul, cealaltă parte s-ar putea îndrepta cu o cerere în garanție sau despăgubiri. Chematul în garanție, de asemenea, poate formula și el o cerere de chemare în garanție împotriva altei persoane, cu condiția existenței unei legături de interdependență între cereri. În cele mai multe cazuri, se introduce în proces o terță persoană care are stabilită în sarcina sa o obligație legală sau convențională de garanție, cum ar fi situația răspunderii comitentului pentru prepus.  În această ipoteză, reclamantul formulează o cerere de chemare în judecată împotriva prepusului, solicitând de la acesta repararea unui prejudiciu cauzat prin fapta sa, iar prepusul introduce forțat în cauză comitentul în interesul căruia a acționat. 

Termeni Similari