sâmbătă, iunie 22, 2024
Dicționar JuridicCCesiunea uzufructului

Cesiunea uzufructului

Termenul de cesiune se referă la transmiterea unui drept către o altă persoană. Așadar, cesiunea de uzufruct se referă la cedarea dreptului de uzufruct asupra unui bun unui alt subiect de drept (persoană fizică sau juridică). Conform dispozițiilor Codului civil, pentru cesiunea de uzufruct nu este necesar consimțământul nudului proprietar, însă aceasta trebuie comunicată. Până la comunicarea cesiunii, uzufructuarul inițial răspunde împreună cu uzufructuarul cesionar față de proprietar, în mod solidar, pentru orice fel de îndatoriri izvorâte din exercitarea dreptului de uzufruct. Ulterior notificării, uzufructuarul cesionar este, practic, singurul care deține dreptul de uzufruct asupra respectivului bun, fiind îndreptățit să se folosească de acesta și să îi culeagă fructele. Dreptul cedat se va stinge la termenul prevăzut în convenția inițială (dintre proprietar și uzufructuarul inițial).

Termeni Similari