marți, iunie 25, 2024

Concediere

Concedierea este forma de încetare a contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului. Aceasta poate fi concediere individuală sau concediere colectivă. Concedierea poate fi dispusă pentru motive ce țin de persoana salariatului, precum și pentru motive străine de persoana acestuia. 

Codul muncii reglementează o serie de situații în care concedierea este interzisă. Astfel, concedierea nu poate avea ca temei exercitarea anumitor drepturi ale salariatului cum sunt dreptul la grevă și alte drepturi sindicale, precum nu poate avea la bază nici criterii discriminatorii (sex, rasă, etnie, religie și altele prevăzute de lege). 

De asemenea, salariații nu pot fi concediați pe perioada cât se află în concediu (de maternitate, paternitate, creștere copil, odihnă), carantină sau în alte asemenea situații prevăzute de lege. Însă, aceste dispoziții nu se aplică în situația reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului.

Articole utile:

Termeni Similari