vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicCContestație în anulare

Contestație în anulare

Conform art. 503 Cod procedură civilă care definește procedura de  contestației în anulare, hotărârile definitive pot fi atacate cu contestație atunci când contestatorul nu a fost citat în mod legal și nici nu a fost prezent la termenul la care a avut loc judecata. Pe lângă aceasta situație, hotărârile instanțelor de recurs sau hotărârile instanțelor de apel care nu mai pot fi supuse recursului, mai pot fi atacate cu contestație în anulare și atunci când:

  1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
  2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
  3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;
  4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

O contestație în anulare va fi admisibilă doar dacă motivul prevăzut la art. 503 nu putea fi invocat pe calea apelului sau recursului, iar o hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestația în anulare nu mai poate fi atacată de aceeași parte cu o nouă contestație, chiar dacă se invocă alte motive. Cu privire la instanța competentă, o contestație în anulare se va introduce la instanța a cărei hotărâre se atacă, iar dacă motivele invocate atrag competențe diferite, prorogarea competenței nu va opera. 

Termenul de exercitare este prevăzut în cuprinsul art. 506 Cod de procedură civilă, contestația în anulare putând fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nicidecum mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. Dacă hotărârea a fost deja pusă în executare, instanța poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere cu condiția achitării unei cauțiuni. Contestația în anulare se va soluționa de urgență și cu precădere. Într-o astfel de procedură, întâmpinarea este obligatorie și se va depune la dosar cu cel puțin 5 zile înaintea primului termen de judecată, iar hotărârea dată în contestaţie în anulare va fi supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.

Termeni Similari