vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicCContestație la executare

Contestație la executare

O contestație la executare se poate formula împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc și împotriva oricărui act de executare de către orice persoană interesată sau care se consideră vătămată prin executare. Totodată, persoana interesată poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale. În cadrul procedurii de contestație la executare se va putea hotărî și asupra împărțirii bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie. 

Contestația la executare împotriva unei executări silite care se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, va fi inadmisibilă dacă se va invoca orice motiv de drept sau de fapt pe care debitorul l-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac la care a avut acces.

Termeni Similari