vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicCContestație privind tergiversarea procesului

Contestație privind tergiversarea procesului

Contestația privind tergiversarea procesului se poate formula de oricare dintre părți, dar și de procurorul care participă în cadrul procesului, atunci când se consideră încălcat dreptul la soluționarea litigiului într-un termen optim și previzibil. Contestația se formulează cu scopul de a solicita instanței luarea măsurilor legale pentru soluționarea procesului într-un termen rezonabil, putând fi formulată în următoarele cazuri:

  1. atunci când legea stabileşte un termen de finalizare a unei proceduri, de pronunţare ori de motivare a unei hotărâri, însă acest termen s-a împlinit fără rezultat;
  2. atunci când instanţa a stabilit un termen în care un participant la proces trebuia să îndeplinească un act de procedură, iar acest termen s-a împlinit, însă instanţa nu a luat, faţă de cel care nu şi-a îndeplinit obligaţia, măsurile prevăzute de lege;
  3. atunci când o persoană ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obligată să comunice instanţei, într-un anumit termen, un înscris sau date ori alte informaţii rezultate din evidenţele ei şi care erau necesare soluţionării procesului, iar acest termen s-a împlinit, însă instanţa nu a luat, faţă de cel care nu şi-a îndeplinit obligaţia, măsurile prevăzute de lege;
  4. atunci când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedură necesar soluţionării cauzei, deşi timpul scurs de la ultimul act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului.

Contestația privind tergiversarea procesului se va formula în scris și se va depune la instanța învestită cu soluționarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea, dar, legea permite și formularea acesteia verbal în fața instanței în cursul ședinței de judecată, caz în care va fi consemnată în încheierea de ședință. Introducerea unei astfel de cereri nu este irevocabilă, contestația putând fi retrasă oricând până la momentul soluționării ei. 

Termeni Similari