marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicMMunca de noapte

Munca de noapte

Munca de noapte reprezintă munca prestată de salariați în timpul nopții, mai exact între orele 22:00 și 6:00. Conform Codului muncii, această muncă poate fi prestată numai în urma examinării medicale a salariatului care să ateste că acesta este apt pentru a presta o astfel de muncă. 

În măsura în care salariatul nu este apt medical pentru a presta munca de noapte, angajatorul nu îl va putea concedia pentru acest motiv, fiind obligat să îi asigure transferul la o muncă de zi potrivită stării sale de sănătate.

Munca de noapte trebuie compensată conform prevederilor din legislația muncii. În acest sens, Codul muncii stabilește două metode de compensare dintre care angajatorul și salariatul vor alege de comun acord varianta cea mai potrivită. Așadar, salariatul poate fi recompensat prin scăderea programului de muncă cu o oră în zilele în care acesta prestează cel puțin 3 ore de muncă de noapte, fără reducerea salariului. 

O a doua metodă este acordarea unui spor salarial în valoare de 25% din salariul de bază, spor ce va fi avut în vedere și la calcularea punctajului de pensie, conform Legii 263/2010 și a jurisprudenței în materie. 

Articole utile:

Termeni Similari