vineri, iunie 14, 2024

Preaviz

Preavizul este o formă de informare prealabilă cu privire la decizia uneia dintre părți de a înceta un contract individual de muncă. Preavizul de concediere este obligația ce revine angajatorului de a informa salariatul cu privire la decizia care trebuie să fie clar și serios motivată. Preavizul trebuie prezentat cu minim 20 de zile înainte data încetării contractului.

Conform Codului Muncii, decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu motivele care stau la baza concedierii, precum și durata preavizului (care nu poate fi mai mică de 20 de zile). 

Din perspectiva salariatului, preavizul este obligația care îi revine acestuia, ca regulă, în momentul în care decide să își dea demisia. Prin excepție, salariatul poate să demisioneze și fără preaviz, însă numai în cazul în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv, astfel încât, pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. 

Suspendarea contractului individual de muncă intervenită după înștiințarea celeilalte părți de intenția de a înceta contractul individual de muncă determină suspendarea perioadei de preaviz atât în cazul demisiei, cât și în cazul concedierii. 

Articole utile:

Termeni Similari