vineri, iunie 14, 2024

Violare de domiciliu

Violare de domiciliu – Cod Penal

Infracțiunea de violarea de domiciliu reprezintă o amenințare la adresa securității și intimității personale ale cetățeanului. Pătrunderea într-o locuință fără consimțământul persoanei ocupante constituie o ilegalitate și se pedepsește potrivit Codului Penal.

Prin domiciliu, în sensul legii penale, se înțelege orice încăpere, dependință sau loc împrejmuit asociat acestora. Nu constituie domiciliu încăperile unor imobile cu altă destinație decât cea de locuit, cum ar fi depozitele sau magazinele și nici spațiile de uz comun ale unor imobile: grădină comună, lift, scări.

Articolul 224 din Codul Penal face trimitere la violarea de domiciliu și o definește ca fiind pătrunderea fără drept într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit asociat acestora, fără permisiunea sau autorizarea persoanei care le folosește. În lipsa acestui consimțământ, făptașul poate fi pedepsit cu închisoare între 3 luni și 2 ani sau cu amendă, încălcând astfel dreptul la viață privată al locuitorilor.

În cazul în care făptuitorul este înarmat, pătrunde în timpul nopții în locuință sau pretinde că are o altă calitate pentru a facilita intrarea pe proprietatea altei persoane, pedeapsa prevede închisoarea între 6 luni și 3 ani, existând și alternativa pedepsei cu amendă.

Acțiunea penală împotriva infractorului poate fi inițiată doar în urma unei plângeri prealabile din partea persoanei vătămate.

Amendă violare de domiciliu

Alături de închisoare, amenda penală este considerată o pedeapsă penală principală și poate reprezenta o alternativă la aplicarea pedepsei cu închisoarea, în măsura în care este prevăzută în mod expres ca formă de sancționare a unei anumite infracțiuni. Individualizarea pedepsei, respectiv orientarea instanței de judecată către una dintre cele două pedepse principale, se realizează prin raportare la circumstanțele concrete ale săvârșirii faptei, la gradul de periculozitate al inculpatului, sau alte criterii expres prevăzute de lege, rămânând la aprecierea judecătorului modul de valorificare a acestora.

În orice caz, indiferent dacă este vorba de intrarea fără drept într-o locuință sau de pătrunderea într-un spațiu asociat acesteia, cum ar fi anexe și dependințe, violarea de domiciliu constituie infracțiune și poate atrage aplicarea unei pedepse atât sub formă de închisoare de la 6 luni la 3 ani, cât și sub formă de amendă penală, în conformitate cu dispozițiile art. 244 Cod pen.

Amenda poate fi aplicată și pentru forma agravată a infracțiunii de violare de domiciliu în care infracțiunea este comisă de o persoană înarmată, de o persoană ce pătrunde în domiciliu pe timpul nopții sau de o persoană ce se folosește de anumite „calități mincinoase” pentru a pătrunde într-un loc nepermis.

De regulă, nu pot fi aplicate în mod concomitent ambele pedepse principale, excepție făcând situația în care, pe lângă închisoare, se poate dispune și o amendă penală, atunci când infracțiunea în sine a fost săvârșită cu scopul de a obține un folos patrimonial injust, în conformitate cu art. 62 Cod penal. 

Tentativă de violare de domiciliu

Noțiunea de „tentativă” presupune că făptuitorul a avut intenția de a comite infracțiunea, însă, din diverse motive, aceasta nu s-a putut finaliza, rezoluția infracțională nefiind îndeplinită. Mai precis, în cazul acestei infracțiuni, tentativa de violare de domiciliu ia forma unei încercări de a pătrunde într-o locuință sau într-un spațiu asociat acesteia, fără însă ca făptuitorul să reușească să finalizeze acțiunea propusă. 

În dreptul penal, tentativa este tratată similar cu infracțiunea consumată, fiind sancționată în funcție de gradul de pericol al faptei.

Clasare violare de domiciliu 

Clasarea se dispune atunci când nu se poate, respectiv nu poate continua urmărirea penală, existând unul dintre motivele prevăzute expres la art. 16 Cod proc, pen. :

  • fapta nu există și nu poate fi dovedit prin probe că o persoană a săvârșit infracțiunea;
  • există o cauză justificativă sau de neimputabilitate; clauzele de neimputabilitate sunt cauze ce nu se răsfrâng asupra participanților, de ele urmând a beneficia doar persoana care a acționat sub imperiul lor.
  • lipsește plângerea penală, autorizarea sau sesizarea organului competent; fie lipsește o altă condiție impusă de lege;
  • intervine amnistia sau prescripția, decesul unuia dintre suspect sau inculpat;
  • intervine împăcarea sau se încheie un acord de mediere;
  • există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
  • există autoritate de lucru judecat;
  • intervine un transfer de proceduri cu un alt stat.

De cele mai multe ori, violarea domiciliului reprezintă o infracțiune mijloc în sensul în care prin comiterea acestei fapte, pot deriva și alte infracțiuni: furt, omor, etc. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare