luni, iunie 17, 2024
Dicționar JuridicCCerere incidentală

Cerere incidentală

Ce înseamnă cerere incidentală?

Potrivit Codului de procedură civilă, cererile pe care părțile le pot formula în instanță se clasifică în cereri principale, cereri accesorii, cereri adiționale și cereri incidentale. Având în vedere că cererea de chemare în judecată este o cerere principală și introductivă de instanță, cererea incidentală este reprezentată de orice cerere formulată în cadrul procesului deja început printr-o cerere de chemare în judecată inițială. Instanța competentă să judece cererea incidentală este aceeași instanța competentă să judece cererea principală, inclusiv în situațiile în care competența materială sau teritorială ar aparține altei instanțe judecătorești. Cererea accesorie este cea a cărei soluționare depinde exclusiv de soluționarea capătului principal de cerere, iar cererea adițională este acea cerere prin care o parte își mărește sau micșorează pretențiile: Astfel, atât cererea accesorie, cât și cererea adițională vizează un litigiu deja început, reprezentând subclasificări ale cererilor incidentale. 

Legislația în vigoare prevede sancțiunea amenzii judiciare, cu un cuantum cuprins între 100 lei și 1000 lei,  pentru introducerea cu rea-credință a oricărui tip de cerere, fie ea cerere principală sau chiar cerere accesorie.

Termeni Similari