marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicCConcedierea pentru motive ce țin de persoana angajatului

Concedierea pentru motive ce țin de persoana angajatului

Concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatul este o modalitate de încetare a contractului individual de muncă. Concedierea este dispusă la inițiativa angajatorului în situația nerespectării atribuțiilor de serviciu, a abaterilor disciplinare repetate sau pentru nepotrivirea profesională cu locul de muncă ocupat. De asemenea, pot constitui motive de concediere arestul preventiv sau la domiciliu al salariatului pentru o perioadă mai  mare de 30 de zile, precum și declararea acestuia de către organele de expertiză medicală ca fiind inapt pentru a presta munca. 

Decizia de concediere trebuie emisă în formă scrisă. Aceasta trebuie, de asemenea, sub sancțiunea nulității absolute, să conțină o motivare clară și serioasă atât în fapt, cât și în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă. Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege. 

În măsura în care salariatul consideră că a fost concediat pentru motive care sunt contrare legislației în vigoare (discriminare, exercitarea drepturilor sindicale), poate solicita angajatorului o motivare suplimentară.

Articole utile:

Termeni Similari