marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicUUzucapiune extratabulară

Uzucapiune extratabulară

Uzucapiunea extratabulară este un mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. Noţiunea “extratabular” se referă la faptul că dreptul celui care doreşte să uzucapeze nu este înscris în cartea funciară precum în cazul uzucapiunii tabulare, situație în care, chiar dacă se întemeiază pe un titlu care nu e valabil, dreptul este totuşi intabulat. Uzucapiunea extratabulară poate opera în situaţia în care proprietarul înscris în cartea funciară a decedat sau a înscris renunţarea la dreptul său, respectiv în situaţia în care imobilul nu este înscris în cartea funciară. În primele două situaţii termenul va curge de la momentul decesului, respectiv al renunţării, iar în ultima situaţie de la începerea posesiei. Termenul de uzucapiune extratabulară este de 10 ani.

Termeni Similari