vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicUUzufruct asupra unei creanțe

Uzufruct asupra unei creanțe

Dreptul de uzufruct asupra unei creanțe conferă titularului său posibilitatea încasării capitalului provenit din acea creanță, precum și a dobânzilor aferente acesteia. La finalul uzufructului, uzufructuarul are obligaţia să restituie titularului creanței capitalul încasat pe perioada uzufructului (adică suma obţinută de la debitor). Aşadar, dobânzile obţinute din exploatarea acelei sume de bani nu trebuie restituite, întrucât uzufructuarul este cel care suportă toate riscurile şi cheltuielile ocazionate de obţinerea acestor dobânzi. În acest sens, fiind vorba despre o sumă de bani, în cazul uzufructului asupra unei creanțe vorbim, de fapt, despre un cvasiuzufruct.

Termeni Similari