marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicUUzucapiunea tabulară

Uzucapiunea tabulară

Uzucapiunea tabulară este o modalitate de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui imobil în situaţia în care, persoana înscrisă în cartea funciară ca fiind proprietar nu are în realitate această calitate întrucât dreptul său se întemeiază pe un titlu care nu este, de fapt, valabil. Pentru ca acesta să devină proprietar adevărat este nevoie să efectueze o posesie utilă de bună-credinţă asupra imobilului timp de 5 ani. Cu alte cuvinte, este nevoie ca acesta să nu fie conştient de faptul că titlul său nu este valabil şi să exercite o posesie continuă, netulburată şi publică, adică neviciată. După termenul de 5 ani, uzucapantul devine proprietar, dreptul său neputând fi contestat după scurgerea acestui termen.

Termeni Similari