luni, iunie 17, 2024

Impozit vânzare imobil 2024

Cum se calculează impozitul la vânzarea unui imobil în 2024?

La încheierea unui contract de vânzare având ca obiect dreptul de proprietate sau un dezmembrământ al acestuia (uzufruct, uz, abitație, superficie) asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, vânzătorul datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției, prin aplicarea următoarelor cote:

  • 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Impozitul se calculează la valoarea declarată de părți în contractul de vânzare prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.

În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață.

Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.

Impozitul se calculează și se încasează de către notarul public care autentifică contractul de vânzare. Notarul public virează impozitul în contul statului până la data de 25 a lunii următoare.

Cazuri particulare

  1. Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

Pe lângă impozitul menționat anterior, în cazul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, vânzătorul are obligația de a achita un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării și cea de la data cumpărării.

Deci, acest impozit trebuie plătit doar dacă vânzarea terenului agricol extravilan are loc într-un termen mai scurt de 8 ani de la data cumpărării.

Valoarea terenului se determină potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

  1. Vânzarea bunurilor imobile moștenire

Chiar dacă bunul imobil (casă, teren, apartament) a fost dobândit prin moștenire, moștenitorul care dorește să vândă un astfel de bun datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției, prin aplicarea cotei de 1% sau 3%, în funcție de momentul dobândirii bunului. Data dobândirii bunului este data la care a fost eliberat certificatul de moștenitor din care rezultă calitatea de moștenitor și care face dovada dreptului de proprietate asupra bunului imobil supus vânzării.

Cine plătește impozitul la vânzarea unui imobil?

Vânzătorul este cel căruia îi revine obligația de a plăti impozitul la încheierea unui contract de vânzare ce are ca obiect un bun imobil.

Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri:

a)la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b)la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;

c)în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;

d)constatarea în condițiile art. 13 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e)în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare