luni, iunie 17, 2024
Dicționar JuridicAAccesiune imobiliară artificială

Accesiune imobiliară artificială

Accesiunea imobiliară artificială este modul de dobândire a dreptului de proprietate asupra lucrărilor realizate asupra unui imobil. Atât timp cât prin lege sau prin convenție nu se prevede altfel, orice lucrare, plantație sau construcție efectuată asupra unui bun imobil revine proprietarului acelui bun, indiferent de autorul acesteia. Dacă o persoană efectuează lucrări asupra imobilului unei alte persoane, aceasta din urmă va dobândi dreptul de proprietate asupra lucrării, autorul având doar dreptul la despăgubiri pentru munca depusă. În funcție de situația concretă, Codul civil reglementează mai multe modalități de despăgubire a autorului lucrării, după cum acesta a fost de bună sau de rea-credință, precum și după felul lucrării. Printre aceste modalități se numără plata contravalorii materialelor și a manoperei, plata sporului de valoare adus imobilului, obligarea autorului lucrării la achiziționarea imobilului și altele.

Lucrările efectuate asupra unui imobil pot fi clasificate în lucrări autonome (construcții independente) și adăugate (la o construcție deja existentă), cu caracter durabil sau provizoriu. Lucrările adăugate se clasifică în lucrări necesare (în lipsa cărora imobilul s-ar deteriora sau ar pieri), utile (care aduc un plus de valoare imobilului) și voluptuare (realizate din simpla plăcere a autorului construcției, fără a aduce o valoare economică suplimentară imobilului).

Termeni Similari