marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicAAccesiune imobiliară naturală

Accesiune imobiliară naturală

Accesiunea imobiliară naturală este o formă de dobândire a dreptului de proprietate privată, de către proprietarul unui imobil, asupra unui bun mobil sau imobil,

Codul civil reglementează mai multe situații de accesiune imobiliară naturală pe care le putem clasifica în două categorii: accesiunea asupra bucăților de pământ alipite unui teren de apele curgătoare și accesiunea asupra animalelor.

Prima categorie se referă la toate situațiile în care, din cauza cursului unei ape curgătoare, intervin anumite modificări la terenurile aflate pe malurile acesteia. În această categorie intră avulsiunea, aluviunea, formarea de noi insule și prundișuri, formarea de noi terenuri prin retragerea apelor. În toate cazurile în care printr-unul dintre aceste evenimente naturale s-au alipit bucăți de pământ la terenuri deja existente, proprietarii acestora din urmă dobândesc un drept de proprietate și asupra respectivelor bucăți de pământ în condițiile legii.

A doua categorie de accesiune imobiliară naturală se referă la dobândirea dreptului de proprietate asupra animalelor de către proprietarul terenului pe care acestea se găsesc, în situația în care ele nu sunt revendicate de stăpânii lor în termenele prevăzute de lege (art. 576 C. civ.).

Termeni Similari