marți, iunie 25, 2024
Dicționar JuridicAAcțiunea negatorie

Acțiunea negatorie

Acțiunea negatorie este acțiunea în justiție introdusă de reclamantul care solicită instanței pe de-o parte, recunoașterea calității sale de titular al dreptului de proprietate asupra unui bun, precum și constatarea inexistenței unui dezmembrământ în favoarea pârâtului. Cu alte cuvinte, reclamantul introduce acțiunea negatorie în situația în care, deși posedă material bunul, există o persoană care pretinde că are un drept real (drept de uz, abitație, uzufruct, superficie, servitute sau garanții reale) asupra aceluiași bun.

Așadar, prin acțiunea negatorie, proprietarul unui bun neagă existența oricărui alt drept aparținând unei alte persoane asupra bunului său. Acţiunea negatorie este imprescriptibilă.

Termeni Similari