vineri, iunie 14, 2024
Dicționar JuridicSServitutea neaparentă

Servitutea neaparentă

Servitutea neaparentă este acea servitute a cărei existenţă nu este semnalată de marcaje exterioare, ea fiind cunoscută doar de proprietarii fondurilor implicate. Spre exemplu, servitutea de a nu construi stabilită prin convenţia părţilor este o servitute neaparentă întrucât doar părţile cunosc existenţa ei, terții față de înțelegera părților neavând vreun indiciu cu privire la existenţa unei astfel de servituţi.

Termeni Similari