vineri, iulie 12, 2024

Ce înseamnă cadastru la o casă?

Cadastrul este un sistem complex de evidență a bunurilor imobile, care include informații detaliate despre proprietăți. Acesta reprezintă o componentă importantă a sistemului de administrare a proprietăților dintr-o anumită zonă și are un rol indispensabil în asigurarea drepturilor de proprietate și în facilitarea tranzacțiilor imobiliare.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cadastrul la o casă reprezintă un set complex de informații tehnice, economice și juridice referitoare la imobilul respectiv, care sunt înregistrate în documentele cadastrale și în cartea funciară. Aceste informații sunt importante pentru evidența centralizată a imobilelor, pentru asigurarea drepturilor de proprietate, pentru impozitare și pentru facilitarea tranzacțiilor imobiliare.

Identificarea și măsurarea imobilului

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea casei în documentele cadastrale. Aceasta presupune stabilirea poziției geografice precise a imobilului, determinarea suprafeței și a dimensiunilor acestuia, precum și reprezentarea sa pe hărți și planuri cadastrale. Aceste informații tehnice sunt fundamentale pentru individualizarea imobilului și pentru stabilirea limitelor sale.

Informații tehnice, economice și juridice

Prin intermediul cadastrului, se determină o serie de informații referitoare la casa respectivă. Informațiile tehnice se referă la caracteristicile fizice ale imobilului, cum ar fi suprafața, dimensiunile, structura construcției, dotările etc. Informațiile economice vizează valoarea imobilului, impozitele și taxele aferente, precum și alte aspecte financiare. Informațiile juridice se referă la dreptul de proprietate asupra imobilului, la eventualele sarcini (servituți, ipoteci etc.), la actele și faptele juridice care au legătură cu imobilul.

Înscrierea în cartea funciară

Informațiile cadastrale sunt înscrise într-o carte funciară, care reprezintă un registru public ce cuprinde descrierea imobilului și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute etc.), la drepturile personale (drept de locațiune, concesiune etc.), precum și la actele, faptele sau raporturile juridice care au legătură cu imobilul. Cartea funciară asigură publicitatea acestor drepturi și raporturi juridice, făcându-le opozabile terților.

Scopurile cadastrului

Cadastrul la o casă îndeplinește mai multe funcții importante. În primul rând, asigură publicitatea drepturilor reale imobiliare, oferind astfel protecție juridică proprietarilor și terților. În al doilea rând, contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare, oferind potențialilor cumpărători informații complete și de încredere despre imobil. Nu în ultimul rând, cadastrul facilitează accesul la creditele ipotecare, băncile bazându-se pe informațiile cadastrale pentru a evalua garanțiile imobiliare.

Actualizarea informațiilor cadastrale

Evidența imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice. Proprietarii și autoritățile publice au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție a datelor și informațiilor deținute. Actualizarea permanentă a informațiilor cadastrale este importantă pentru menținerea unui sistem de evidență funcțional și eficient.

Astfel, pentru a răspunde la întrebare, cadastrul la o casă reprezintă un sistem complex și integrat de evidență tehnică, economică și juridică a imobilului, care oferă informații detaliate, actualizate și opozabile terților. Aceste informații sunt importante pentru asigurarea drepturilor de proprietate, pentru impozitare corectă, pentru securitatea tranzacțiilor imobiliare și pentru accesul la creditele ipotecare. Cadastrul este, așadar, un instrument obligatoriu pentru funcționarea eficientă a pieței imobiliare și pentru protecția juridică a proprietarilor.

Când se face cadastru și intabulare?

Cadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii în mai multe situații, atât pentru casele noi, cât și pentru cele existente. Printre aceste situații se numără:

Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Înainte de a putea transfera dreptul de proprietate, este necesară realizarea cadastrului și intabulării.

Moștenirea unui imobil. Realizarea cadastrului și a publicității imobiliare nu este obligatorie pentru transmiterea drepturilor imobiliare de la defunct către moștenitori pe cale succesorală. Cu toate acestea, este recomandat moștenitorilor să solicite efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară înainte de soluționarea procedurii succesorale. Această recomandare își găsește justificarea în faptul că în urma efectuării lucrărilor de cadastru, se măsoară și se determină suprafața reală a imobilului, suprafață care poate să fie diferită (să fie mai mică sau mai mare) de cea cuprinsă în actele de proprietate ale defunctului și astfel către moștenitori se va transmite suprafața reală a imobilelor.

Divizarea sau alipirea unor proprietăți. Orice modificare a limitelor unei proprietăți trebuie să fie reflectată în sistemul cadastral.

Solicitarea unui credit ipotecar. Băncile și alte instituții financiare cer, de obicei, extrasul de carte funciară actualizat pentru a acorda un împrumut cu garanție imobiliară.

Solicitarea autorizației de construire. Pentru a obține o autorizație de construire, este necesar ca imobilul să fie înregistrat în sistemul cadastral.

„Unde fac cadastru și intabulare?”

Procedurile de cadastru și intabulare se realizează la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) în a cărui rază teritorială se află imobilul. Fiecare județ are propriul OCPI.

Procesul poate fi inițiat de către proprietarul imobilului sau de către un reprezentant al acestuia, de regulă un topograf autorizat. Este recomandat să se apeleze la serviciile unui specialist, deoarece procedurile pot fi complexe și necesită cunoștințe tehnice și juridice specifice.

Acte necesare cadastru și intabulare

Pentru a realiza cadastrul și intabularea unei case, proprietarul trebuie să pregătească o serie de documente. Acestea includ:

  • Actul de proprietate, care poate fi un contract de vânzare-cumpărare, un certificat de moștenitor sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului.
  • Certificatul fiscal eliberat de primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul. Acesta atestă că nu există datorii la impozitul pe imobil.
  • Cartea de identitate a proprietarului.
  • Documentația cadastrală realizată de un topograf autorizat. Aceasta include măsurătorile efectuate, planurile de amplasament și delimitare, precum și fișele tehnice ale imobilului.
  • Odată depuse aceste documente și achitate taxele aferente, OCPI va procesa solicitarea și va emite un extras de carte funciară actualizat.

Astfel, cadastrul și intabularea sunt proceduri indispensabile pentru orice proprietar de casă. Acestea asigură recunoașterea oficială a drepturilor de proprietate, facilitează tranzacțiile imobiliare și contribuie la o mai bună gestionare a proprietăților la nivel local și național. Deși procesul poate părea complex, apelarea la specialiști și pregătirea atentă a documentelor necesare pot face ca totul să decurgă fără probleme.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare