vineri, iulie 12, 2024

Se poate construi fără autorizație?

Construirea fără autorizație este o practică strict reglementată în România, iar Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții stabilește cadrul legal pentru acest domeniu. În general, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare. Cu toate acestea, legea prevede și anumite excepții de la această regulă generală.

Principiul general – necesitatea autorizației de construire

Articolul 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 stabilește clar că „executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Această prevedere subliniază importanța autorizației de construire ca instrument de control și reglementare în domeniul construcțiilor. Autorizația de construire, conform art. 2 alin. (1), „constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.”

Excepții de la regula generală – în ce condiții se poate construi fără autorizație? 

Cu toate acestea, Legea nr. 50/1991 recunoaște că există situații în care obținerea unei autorizații de construire ar putea fi o cerință excesivă pentru anumite tipuri de lucrări minore sau de întreținere. Astfel, articolul 11 alin. (1) prezintă o listă detaliată a lucrărilor care pot fi executate fără autorizație de construire, cu condiția ca acestea să nu modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Printre acestea se numără:

 1. Reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate.
 2. Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei.
 3. Reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente.
 4. Lucrări de finisaje interioare și exterioare, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje.
 5. Reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare.
 6. Montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități.
 7. Lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului pentru clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri.
 8. Lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente.

zugrav

Lucrări în zone protejate

Articolul 11 (2) abordează situația lucrărilor în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate. Chiar și în aceste zone sensibile, anumite lucrări pot fi executate fără autorizație de construire, cu condiția ca acestea să nu modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Printre aceste lucrări se numără:

 1. Lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor.
 2. Lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității competente.
 3. Reparații minore la finisaje exterioare, cu condiția păstrării materialului, culorii și texturii finisajului.
 4. Modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare.

În cazul construcțiilor cu caracter special având destinația de unități sanitare sau unități de învățământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone protejate, Articolul 11 (3) prevede că se pot executa fără autorizație de construire anumite lucrări de finisaje interioare și exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie, reparații la acoperișuri și pardoseli, precum și la instalațiile interioare.

Pentru construcțiile monument istoric și construcțiile cu valoare arhitecturală sau istorică, Articolul 11 alin. (4) introduce o procedură specială. Lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Este necesar acordul scris al acestui serviciu deconcentrat, care trebuie să conțină condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare.

Articolul 11 alin. (5) stabilește că acordul scris menționat anterior trebuie emis în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării. În cazul depășirii acestui termen, se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

Implicații și considerații practice

Deși legea permite executarea anumitor lucrări fără autorizație de construire, este important să subliniem că această libertate vine cu responsabilități. Proprietarii și constructorii trebuie să se asigure că lucrările se încadrează strict în categoriile exceptate și că nu aduc modificări structurale sau arhitecturale semnificative.

În plus, chiar și pentru lucrările care nu necesită autorizație, este recomandat să se consulte autoritățile locale înainte de începerea lucrărilor. Acest lucru poate ajuta la evitarea potențialelor probleme sau interpretări eronate ale legii.

Este, de asemenea, important să se țină cont de faptul că, deși anumite lucrări pot fi executate fără autorizație, ele trebuie să respecte în continuare normele de calitate în construcții, regulamentele locale de urbanism și alte reglementări relevante.

Construirea fără autorizație, atunci când aceasta este necesară, poate avea consecințe grave. Legea prevede sancțiuni pentru executarea de lucrări fără autorizație, care pot include amenzi substanțiale și, în cazuri extreme, demolarea construcțiilor realizate ilegal.

Concluzionând, deși principiul general este că executarea lucrărilor de construcții necesită o autorizație de construire, Legea nr. 50/1991 recunoaște că există situații în care această cerință ar fi excesivă. Astfel, legea permite executarea anumitor categorii de lucrări fără autorizație, deci se poate construi fără autorizație – în special cele care nu afectează structura de rezistență sau aspectul arhitectural al construcțiilor.

Comentarii

 1. Vecinul meu a construit fără autorizație de construire și fără a respecta legea pe lângă că a construit la mai puțin de 70cm.de hotar a făcut și ferestre am adus la cunoștință primăriei nu sa luat nicio decizie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare