vineri, iulie 12, 2024

Titlu executoriu

Ce înseamnă titlu executoriu?

Titlul executoriu este înscrisul care permite punerea în executare a creanței pe care o constată. Chiar dacă debitorul (datornicul) își asumă printr-un contract o obligație, în momentul în care aceasta ajunge la scadență nu va putea fi executată silit decât în baza unui titlu executoriu. Nu orice act sau contract întocmit de părți constituie titlu executoriu. În majoritatea cazurilor în vederea executării silite a debitorului va fi necesară obținerea unei hotărâri judecătorești sau îndeplinirea altor formalități prevăzute de lege care să-i confere înscrisului constatator al creanței caracter executoriu.  

Codul de procedură civilă stabilește care acte constituie titlu executoriu conform legii. 

Astfel, conform art. 632 alin. (2) Cod de proc. Civ.: ”Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”. 

Totodată, conform art. 633, constituie hotărâri executorii:

1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;

  1. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu  care părţile au convenit să exercite direct recursul”.

De asemenea, constituie titluri executorii următoarele: înscrisurile autentice anume prevăzute de lege (spre exemplu, înscrisurile autentificate de notarul public care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă sau acordul parental), titlurile executorii notariale, actele de sancționare în materie contravențională încheierile și procesele-verbale întocmite de executorul judecătoresc, titlurile de credit care îndeplinesc prevederile legilor speciale, precum și anumite contracte, așa cum vom vedea.

Titlu executoriu european

O hotărâre judecătorească constituie titlu executoriu european dacă este întocmită în acord cu prevederile legale din statul membru în care se emite această hotărâre. Aceasta trebuie însoțită de certificatul prevăzut în Regulamentul European 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare). 

Acest certificat se eliberează completând formularul tip de către instanța care a emis hotărârea. Formularul se regăsește în Anexa I a Regulamentului. 

Hotărârea instanței, împreună cu certificatul se transmit instanțelor din statul membru în care se desfășoară executarea silită pentru a se putea demara procedura. 

Ce contracte sunt titluri executorii?

Anumite contracte constituie, în condițiile legii, titluri executorii, astfel că în cazul acestora nu este necesară obținerea unei hotărâri judecătorești pentru a le putea pune în executare. Astfel de contracte sunt prevăzute expres de lege ca reprezentând titluri executorii dacă sunt valabil încheiate, în acord cu prevederile legale în vigoare. 

Conform prevederilor Codului Civil, contractele care constituie titluri executorii sunt:

  • Contractele de ipotecă valabil încheiate;
  • Contractele de locațiune încheiate printr-un înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, respectiv cele încheiate în formă autentică (acestea constituie titluri executorii pentru plata chiriei, respectiv pentru executarea obligației de predare a bunului dat în locațiune);
  • Contractele de arendare încheiate în formă autentică, respectiv cele înregistrate la consiliul local (titluri executorii pentru executarea obligației de plată a arendei);
  • Contractele de comodat încheiate în formă autentică, respectiv cele încheiate prin înscrisuri sub semnătură privată cu dată certă (titluri executorii pentru executarea obligației de restituire a bunului);
  • Contractele de împrumut de consumație încheiate în formă autentică, respectiv cele încheiate prin înscrisuri sub semnătură privată cu dată certă (titluri executorii pentru executarea obligației de restituire a bunului);
  • Contractele de leasing 
  • Contractele de credit ipotecar pentru investiții imobiliare
  • Contractele de mediere (titluri executorii pentru executarea obligației de a achita onorariul mediatorului).

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare